Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiến thắng đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên địa bàn

Tin tức, sự kiện  
Tiến thắng đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên địa bàn
Để đẩy mạnh thực hiện công tác chuyển đổi số trên địa bàn, xã Tiến Thắng đã chú trọng đầu tư các trang thiết bị phục vụ cho việc giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình một cửa; triển khai thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia, trên cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh. Đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4, thực hiện tốt 2 dịch vụ công trực tuyến liên thông gồm: liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú trợ cấp mai táng phí, đặc biệt đẩy mạnh triển khai đề án 06 của Chính phủ, đã kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho nhân dân đạt trên 80%.​​