Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiếp nhận hồ sơ TTHC trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam từ 18/10

Tin tức, sự kiện  
Tiếp nhận hồ sơ TTHC trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam từ 18/10
Để đảm bảo quyền lợi cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giao dịch, thực hiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID -19 theo tinh thần của Nghị quyết số128/NQ-CP của Chính phủ, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp tục hoạt động trở lại từ 07h30’ ngày 18/10/2021.
Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu, đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm và các tổ chức, cá nhân đến giao dịch thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID -19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và của Tỉnh, trong đó chú trọng thực hiện Thông điệp 5K-trong phòng chống đại dịch COVID -19.
hc-cong.jpg

Theo thống kê, trong 9 tháng năm 2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 2.617 hồ sơ thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực. Trong đó tiếp nhận mới: 1.982 hồ sơ (tiếp nhận trực tuyến: 1.246 hồ sơ; tiếp nhận trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích: 736 hồ sơ); Số kỳ trước chuyển qua: 635 hồ sơ.

Số hồ sơ đã giải quyết (trả kết quả) là 2.228 hồ sơ đúng hạn, còn 389 hồ sơ đang giải quyết trong thời hạn quy định.

Thời gian tới, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính nhằm bao quát toàn diện, bảo đảm tính hiệu quả của việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, từ đó gia tăng tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến (mức độ 3-4) theo mục tiêu, kế hoạch của tỉnh.
http://hanamtv.vn/