Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiếp tục tiếpcông dân tại trụ sở tiếp công dân của cấp huyện, cấp xã

Tin tức, sự kiện  
Tiếp tục tiếpcông dân tại trụ sở tiếp công dân của cấp huyện, cấp xã

Ủy ban nhân dân huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức,công dân về việc tiếp tục tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của huyện, cấp xã,cụ thể như sau:

1. Công dân khi tham gia phiên tiếp công dân (tiếp công dân thường xuyên, định kỳ)

Phải có chứng nhận đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19 hoặc có Giấy chứng nhận đã khỏi bệnh Covid-19.

Chấp hành các yêu cầu về kiểm tra thân nhiệt; khai báo y tế, quét mã QR (nếu có); tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch, nhất là thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang -Khử khuấn -Khoảng cách -Không tập trung -Khai báo y tế).

Không tiếp các trường hợp công dân đến, về từ địa bàn có dịch (địa bàn dịch ở cấp độ 4 hoặc vùng cách ly y tế), người tiếp xúc gần F1.

Đối với các đoàn đông người có cùng nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chỉ tiếp tối đa 02 người (đối với đoàn dưới 10 người), tối đa là 03 người (đối với đoàn trên 10 người).

2. Đối với việctiếp công dân thường xuyên, định kỳ

Tiếp tục tiếp công dân thường xuyên, định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân huyện, cấp xã từ ngày 22/11/2021.

Ban Tiếp công dân huyệnvà UBND các xã, thị trấn chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Ytế và Kế hoạch số 3059/KH-UBND  ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh Hà Nam tại các phiên tiếp công dân.​

document - 2021-11-18T134226.329.pdf