Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lý Nhân lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức phiên họp thứ 2.

Tin tức, sự kiện  
Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lý Nhân lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức phiên họp thứ 2.
Sáng 19/6/2024, Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lý Nhân lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức phiên họp thứ 2, thảo luận thống nhất dự thảo đề cương Báo cáo chính trị, dự thảo đề cương báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Trần Đức Thuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Tiểu ban Văn kiện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Hồng Hà - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Tiểu ban Văn kiện; đồng chí Nguyễn Đức Nhương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Tiểu ban văn kiện; các đồng chí uỷ viên BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện, các thành viên tổ biên tập, tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện.

     Hội nghị đã thông qua Quyết định thành lập bổ sung thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lý Nhân lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Huyện ủy đã quyết định thành lập Tiểu ban Văn kiện gồm 33 đồng chí, đồng chí Trần Đức Thuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban Văn kiện có nhiệm vụ xây dựng Quy chế và kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Tiểu ban; xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII và các văn kiện khác trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2025-2030; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Tiểu Ban và thành lập Tổ giúp việc cho Tiểu ban.


     Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Trần Minh Ngọc - Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện thông qua dự thảo Đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, dự thảo đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị gồm 2 phần: Phần thứ nhất đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025; Phần thứ hai phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2025-2030.

 dc nhuong.jpg

Đồng chí Nguyễn Đức Nhương - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vân Sơn

     Cho ý kiến về dự thảo Đề cương Báo cáo chính trị, hội nghị đã có 11 ý kiến phát biểu tập trung thảo luận về chủ đề Đại hội, các khâu đột phá, phương hướng, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025 - 2030…

 dc thuan pb.jpg
Đồng chí Trần Đức Thuấn - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị. Ảhh: Vân Sơn

     Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đức Thuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Tiểu ban đã đánh giá cao các ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo Chính trị, đồng thời đề nghị Tổ biên tập tổng hợp ý kiến của các đại biểu để chỉnh sửa hoàn thiện Đề cương sơ bộ, đồng chí yêu cầu xây dựng Báo cáo chính trị của Đảng bộ phải đánh giá khách quan, toàn diện, trung thực, sát tình hình thực tế; làm rõ những ưu, khuyết điểm trên các lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, cải cách hành chính… nhất là việc thực hiện các khâu đột phá và các nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII. Trong quá trình xây dựng phải hết sức nghiêm túc, khoa học, bài bản, bàn bạc kỹ lưỡng, phân tích nhiều chiều phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể. Trước mắt, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu từng thành viên Tiểu ban nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ được phân công, thường xuyên rà soát, đánh giá công việc, bổ sung, hoàn thiện các dự thảo văn kiện đảm bảo tiến độ và chất lượng, đáp ứng yêu cầu đặt ra , góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự thảo Đề cương Báo cáo chính trị trong thời gian sớm nhất./.