Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin nông thôn mới tháng 8/2021

Bản tin Nông thôn mới  
Tin nông thôn mới tháng 8/2021

1- Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo

          Chỉ đạo các xã tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, Đề án Mỗi xã một sản phẩm.

          Chỉ đạo các địa phương duy trì việc chăm sóc và triển khai trồng mới các tuyến đường hoa, vệ sinh môi trường tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp.

          Tập trung chỉ đạo khắc phục thiên tai, chủ động chăm sóc, bảo vệ cây trồng, phòng trừ dịch bệnh cho vật nuôi; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp.

          Đẩy mạnh phát triển công nghiệp - thương mại - dịch vụ, đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

          2- Kết quả cụ thể

          * Kết quả thực hiện Nông thôn mới kiểu mẫu:

          - Chỉ đạo các xã tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; xã Xuân Khê, Nhân Bình tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu .

          - Đôn đốc các xã Hợp Lý, Nhân Chính, Đức Lý tích cực tập trung các nguồn lực thực hiện các tiêu chí và hoàn thiện hồ sơ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; xã Đức Lý  hoàn thiện Đề án xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trình UBND huyện phê duyệt. Qua rà soát đánh giá, kết quả:

          + Xã Hợp Lý: Đạt 02/4 tiêu chí, 11/13 chỉ tiêu.

          + Xã Nhân Chính: đạt 02/4 tiêu chí, 11/13 chỉ tiêu.

          + Xã Đức Lý: đạt 01/4 tiêu chí, 7/13 chỉ tiêu.

          * Kết quả thực hiện các tiêu chí  Nông thôn mới:

          Chỉ đạo các xã tiếp tục giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Kết quả:

          - 3 xã đạt 19/19 tiêu chí, 49/49 chỉ tiêu, đạt 100/100 điểm gồm: Nhân Bình, Xuân Khê,  Hợp Lý.

          - 14 xã đạt 18/19 tiêu chí, 48/49 chỉ tiêu, đạt 98/100 điểm gồm:  Nhân Nghĩa,  Nhân Mỹ, Nhân Khang,  Chân Lý,  Nhân Chính;  Văn Lý;  Đạo Lý;  Nguyên Lý;  Trần Hưng Đạo;  Tiến Thắng;  Nhân Thịnh;  Phú Phúc;  Hòa Hậu;  Đức Lý. Chỉ tiêu còn lại chưa đạt là về giao thông.

          - 3 xã đạt 17/19 tiêu chí, 47/49 chỉ tiêu, đạt 96/100 điểm gồm: Công Lý, Chính Lý, Bắc Lý. Chỉ tiêu còn lại chưa đạt là về giao thông, y tế, cơ sở vật chất và văn hóa.


Bản tin NTM