Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin xây dựng Nông thôn mới tháng 3/2019

Bản tin Nông thôn mới  
Tin xây dựng Nông thôn mới tháng 3/2019

1- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7, 8 (khóa XII).

2- Chỉ đạo mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú khóa II năm 2019; tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho cấp ủy chi bộ cơ sở. Chỉ đạo các ngành, đoàn thể tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý I; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019.

3- Tập trung chỉ đạo tổ chức Đại hội Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, nhiệm kỳ 2019 - 2024 (từ tháng 3 - tháng 5/2019).

4- Chỉ đạo công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh; theo dõi, quản lý chặt chẽ dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Chỉ đạo hoàn thành kế hoạch tiêm phòng vụ xuân năm 2019.

5- Chỉ đạo tổ chức Lễ ra quân huấn luyện kết hợp phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2019 bảo đảm trang trọng, đúng quy định.

6- Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt tiến độ xây dựng nông thôn mới của các xã, nhất là 05 xã đăng ký hoàn thành năm 2019: Phú Phúc, Hòa Hậu, Nhân ​Thịnh, Nhân Hưng, Đức Lý.