Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 1

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 1

1. Về lĩnh vực kinh tế

Chỉ đạo hoàn thành kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2023. Tiếp tục đôn đốc các xã rà soát, thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, 05 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; 02 xã: Chính Lý, Trần Hưng Đạo đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022; 03 xã: Nguyên Lý, Công Lý, Tiến Thắng đang trình UBND tỉnh thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ đủ điều kiện. Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ các dự án. Đã thực hiện giải phóng mặt bằng thu hồi và bàn giao đất nông nghiệp dự án Đường liên vùng được 84,35 ha; dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thái Hà (giai đoạn 2) được 72,98 ha/99,76ha. Chỉ đạo thi công 35 dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư.

Năm 2023, vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn nhà nước đạt 290 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 5.030 tỷ đồng (đạt 100,02%KH). Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 9.555 tỷ đồng (đạt 100,04%KH). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ - thương mại năm 2023 đạt : 6.020 tỷ đồng (đạt 101,96% KH). Giá trị sản xuất ngành Vận tải năm 2023 đạt 402 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 2.134,576 tỷ đồng (đạt 145,6% KH tỉnh giao; 145,5% KH huyện phấn đấu). Trong đó: từ kinh tế trên địa bàn ước thực hiện: 242,406 tỷ đồng (đạt 53,8% KH tỉnh, 53,7KH huyện; đạt 132,6% so với cùng kỳ). Thu tiền sử dụng đất: 120 tỷ đồng (đạt 34,3% KH).

2. Hoạt động văn hoá - xã hội

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền các ngày kỷ niệm, nhiệm vụ chính trị địa phương. Ngành Giáo dục và Đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022 - 2023. Tập trung thực hiện giải quyết số cán bộ quản lý một số trường học công lập dư số lượng đảm bảo đúng quy trình, quy định. Tổ chức tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục huyện năm 2023 đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy chế.

Chỉ đạo tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia mua thẻ BHYT, đến nay, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 92,68%. Chỉ đạo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và các chế độ chính sách đối với người có công, tỷ lệ hộ nghèo ước giảm còn 3,11% (giảm 1% so với đầu năm).

3. Lãnh đạo công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quân sự - quốc phòng địa phương. Tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023 đạt 100% chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng quân giao. Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chỉ đạo 08 xã, thị trấn diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2023: Hợp Lý, Văn Lý, Chính Lý, Nhân Chính, Nhân Nghĩa, Nhân Bình, Xuân Khê, Vĩnh Trụ theo kế hoạch.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không để xảy ra vụ việc đột xuất, bất ngờ. Duy trì hiệu quả mô hình “Camera an ninh" tại 21/21 xã, thị trấn; triển khai xây dựng mô hình điểm của tỉnh “xã không có hoạt động tín dụng đen" tại xã Công Lý... Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Đề án 06 của Chính phủ đạt kết quả tốt.

Chỉ đạo duy trì thực hiện nghiêm công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Chỉ đạo duy trì thực hiện nghiêm công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định pháp luật.