Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn thôn 2 Công Xá, thị trấn Vĩnh Trụ huyện Lý Nhân tâm huyết trách nhiệm với công việc qu...

Tin tức, sự kiện  
Tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn thôn 2 Công Xá, thị trấn Vĩnh Trụ huyện Lý Nhân tâm huyết trách nhiệm với công việc quản lý vốn tín dụng chính sách
Trong những năm qua trên địa huyện, nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ thông qua Ngân hàng CSXH đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, nhiều hộ vay đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu.

Hội Nông dân thị trấn Vĩnh Trụ được NHCSXH huyện Lý Nhân ký Hợp đồng ủy thác, thực hiện một số nội dung công việc trong quy trình cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác của NHCSXH trên địa bàn thị trấn. Để triển khai thực hiện có hiệu quả, Ban Thường vụ Hội nông dân thị trấn Vĩnh Trụ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo BQL các Tổ TK&VV thực hiện tốt nội dung Hợp đồng ủy nhiệm đã ký với NHCSXH huyện, chất lượng hoạt động ủy thác luôn đạt kết quả cao, không có trường hợp hộ vay chây ỳ và nợ quá hạn. Trong số các Tổ TK&VV do hội quản lý, phải kể đến Tổ TK&VV thôn 2 Công Xá, do ông Trần Xuân Chữa làm tổ trưởng là một điển hình tiêu biểu.

Trong công tác quản lý vốn vay ông là người nhiệt tình, có trách nhiệm, một trong những điển hình trong công tác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội và cũng là tấm gương tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong những năm qua Tổ TK&VV do ông quản lý luôn hoạt động có hiệu quả, các thành viên trong tổ luôn có tinh thần giúp đỡ, hỗ trợ nhau để cùng vươn lên thoát nghèo, nâng cao mức sống, tăng thu nhập, cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm trong việc đầu tư sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt; vận động nhau thực hiện tốt các quy định của ngân hàng trong cho vay, sử dụng vốn vay; từ đó mọi hoạt động của Tổ TK&VV luôn đạt các tiêu chí của Hội nông dân xây dựng và các chỉ tiêu chấm điểm thi đua của NHCSXH.

Tổ TK&VV do ông quản lý luôn thực hiện tốt Quy ước hoạt động tổ, duy trì sinh hoạt định kỳ, tổ chức tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ, các quy định của ngân hàng CSXH, thiết lập mối quan hệ chặt chẽ giữa cấp ủy, Chính quyền địa phương với Hội nông dân và cán bộ tín dụng NHCSXH huyện.

Hướng dẫn hộ vay làm hồ sơ vay vốn, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức họp bình xét cho vay công khai, đúng đối tượng, có sự giám sát của chính quyền thôn, Hội đoàn thể nhận ủy thác. BQL Tổ TK&VV luôn giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn vay.

Tính đến 24/6/2020 Tổ TK&VV do ông quản lý có 24 tổ viên, với dư nợ là 1.006 triệu đồng với 06 chương trình tín dụng. Tổ TK&VV không có nợ xấu; nhận tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ đạt 100% số hộ vay vốn; tỷ lệ thu lãi hàng tháng đạt 100% số lãi phải thu và không có lãi tồn; hàng tháng có 100% số hộ vay gửi tiết kiệm định kỳ, trung bình mỗi tổ viên có trên 1,2 triệu đồng tiền gửi tiết kiệm và luôn được Ngân hàng CSXH xếp loại tốt hàng tháng.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, các tổ viên đều có ý thức chấp hành tốt Quy ước hoạt động Tổ, chấp hành trả lãi, trả gốc đúng thời gian quy định, không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn, nợ xấu. Những năm qua, đã có nhiều hộ nông dân thoát nghèo, nhiều lao động có việc làm ổn định, có hộ vươn lên làm giàu từ nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo của địa phương, cũng như phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi của Hội ngày càng phát triển mạnh mẽ. Với những thành tích đạt được, hằng năm ông luôn được Hội nông dân Thị trấn Vĩnh Trụ đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Để phát huy kết quả đã đạt được, trong thời gian tới Tổ trưởng tổ TK&VV cần chủ động, sáng tạo, luôn đổi mới trong cách làm, lồng ghép đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động ủy nhiệm, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ viên vay vốn nâng cao nhận thức sử dụng vốn vay đúng mục đích, góp phần quan trọng trong thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã đề ra, từ đó giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn phát triển sản xuất, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới ở địa phương./.​