Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng hợp kết quả lấy ý kiến của cử tri và kết quả biểu quyết của HĐND các cấp về đề án sáp nhập xã Nhân Hưng vào xã N...

Thông báo  
Tổng hợp kết quả lấy ý kiến của cử tri và kết quả biểu quyết của HĐND các cấp về đề án sáp nhập xã Nhân Hưng vào xã Nhân Đạo để hình thành xã mới với tên gọi xã Trần Hưng Đạo và Đề án sáp nhập xã Đồng Lý vào thị trấn Vĩnh Trụ để hình thành thị trấn mới với tên gọi thị trấn Vĩnh Trụ