Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng kết hoạt động tín dụng chính sách tại địa bàn xã Phú Phúc

Tin tức, sự kiện  
Tổng kết hoạt động tín dụng chính sách tại địa bàn xã Phú Phúc
Chiều ngày 19/01/2024, Tại Hội trường UBND xã Phú Phúc diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác quản lý nhận ủy thác vốn vay NHCSXH năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.


toan canhTK.jpg.png

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện hoạt động quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn xã Phú Phúc năm 2023 và đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Trong năm 2023, UBND xã Phú Phúc đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện Lý Nhân rà soát, hoàn thiện thủ tục giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tiếp cận kịp thời nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ để đầu tư phát triển kinh tế, góp phần ổn định cuộc sống, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Chỉ đạo các tổ chức Hội đoàn thể, các tổ TK&VV và các Trưởng thôn thực hiện nghiêm túc việc bình xét cho vay, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng theo từng chương trình vay theo đúng quy định.   

Đánh giá kết quả hoạt động tín dụng của xã Phú Phúc trong  năm 2023 đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tính đến 31/12/2023 tổng dự nợ đạt 36.183 triệu đồng, tăng 2.890 triệu đồng so với đầu năm 2023, với 628 hộ còn dư nợ. Dư nợ bình quân đạt 1.904 triệu đồng/Tổ TK&VV và đạt 58 triệu đồng/hộ vay. Doanh số cho vay năm 2023 đạt: 10.638 triệu đồng với 192 lượt hộ được vay vốn, doanh số thu nợ: 7.748 triệu đồng. Toàn xã có 19 TK&VV với 649 thành viên tham gia. 100% Tổ TK&VV xếp loại tốt. Tổng số dư tiền gửi tiết kiệm qua tổ 1.313 triệu đồng đạt 3,63% trên tổng dư nợ. Số thành viên tham gia tiền gửi thông qua tổ TK&VV 648 thành viên, đạt tỷ lệ gửi tiết kiệm là 99,8%. Nợ quá hạn là 30 triệu đồng, tỷ lệ 0,08% tổng dư nợ. Chất lượng hoạt động tín dụng chính sách tại xã Phú Phúc năm 2023 xếp loại tốt.

Hội đoàn thể nhận uỷ thác làm tốt công tác kiểm tra giám sát, hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, đảm bảo 100% hộ vay được kiểm tra sau khi cho vay, các hộ vay thực hiện nghiêm quy ước hoạt động của Tổ TK&VV, nộp lãi đầy đủ, tham gia gửi tiết kiệm định kỳ hàng tháng đầy đủ theo quy định.

     Để có được kết quả nêu trên là do có sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, UBND, HĐND xã; sự phối hợp chặt chẽ của 4 hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã và đặc biệt sự tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm của Ban quản lý tổ TK&VV,  sự vào cuốc của Trưởng thôn đã thực hiện tốt công tác tuyền truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, đã làm tốt vai trò là “cầu nối" chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đến tận tay đối tượng được thụ hưởng, đáp ứng nhu cầu vay vốn đầu tư sản xuất kinh doanh của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn xã. Qua đó, tạo việc làm, phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống; hạn chế, đẩy lùi “tín dụng đen" và góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

tham luan.png

Tham luận của tổ trưởng tổ TK&VV thôn Thanh Nga, xã Phú Phúc, huyện Lý nhân

Triển khai nhiệm vụ năm 2023, xã Phú Phúc phấn đấu đáp ứng cho 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách. Tập trung giải ngân hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao. Tiếp tục thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ TK&VV, đảm bảo 100% tổ có chất lượng hoạt động khá, tốt trở lên. Phấn đấu đến 31/12/2023 không phát sinh tăng nợ quá hạn so với 31/12/2023, thu lãi đạt 100% kế hoạch và thu lãi tồn 10% trở lên. Tuyên truyền, vận động, đôn đốc các tổ viên thuộc các tổ TK&VV thực hành tiết kiệm để tích lũy trả lãi, trả gốc theo phân kỳ. Phấn đấu có trên 98% hộ vay tham gia gửi tiền thường xuyên, đều đặn hàng tháng từ 100.000 đồng/hộ/tháng.

LD xaPP.png

Lãnh đạo UBND xã Phú Phúc phát biểu tại hội nghị


giam doc NHCSXH.png

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Thành viên Ban đại diện HĐQT, Giám đốc NHCSXH huyện phát biểu tại hội nghị

     Để tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện năm 2024 cũng như các chỉ tiêu tại Hội nghị tổng kết của xã đề ra. UBND xã Phú Phúc tiếp tục phối hợp với Phòng giao dịch NHCSXH huyện thực hiện đồng bộ các giải pháp trọng tâm như: Chỉ đạo các Hội đoàn thể nhận ủy thác thực hiện tốt các nội dung ủy thác với NHCSXH huyện; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, chú trọng về chất lượng để duy trì và nâng cao chất lượng tín dụng, thường xuyên củng cố kiện toàn các tổ TK&VV hoạt động chưa hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng. Bên cạnh đó tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền về hoạt động tín dụng chính sách xã hội, chủ động rà soát đối tượng có nhu cầu vay vốn nhằm đáp ứng kịp thời nguồn vốn cho bà con đầu tư vào sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, tăng nguồn thu nhập, ổn định cuộc sống; động viên, khích lệ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có ý chí vươn lên thoát nghèo, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng vốn hiệu quả và hoàn trả vốn vay đúng quy định của Nhà nước.


Ngân hàng chính sách xã hội