Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND huyện Công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 30 cán bộ quản lý các đơn vị trường học trên địa bàn...

Tin tức, sự kiện  
UBND huyện Công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 30 cán bộ quản lý các đơn vị trường học trên địa bàn huyện.

     Sáng 31/08, tại hội trường phòng Giáo dục & Đào tạo, UBND huyện tổ chức Lễ Công bố Quyết định, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cán bộ quản lý các đơn vị trường Mầm non, Tiểu học, Trung học Cơ sở, Tiểu học & Trung học Cơ sở hệ công lập, trên địa bàn huyện. Dự lễ Công bố Quyết định, có đồng chí Đinh Công Tấn – Phó Chủ tịch UBND huyện.

3 (2).png 

Đồng chí Đinh Công Tấn - Phó Chủ tịch UBND huyện trao Quyết định điều động công tác cán bộ quản lý các trường học tại lễ Công bố Quyết định 

     Theo Quyết định của Chủ tịch UBND huyện, đợt này có 30 cán bộ quản lý được điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại, trong đó có 16 đồng chí được bổ nhiệm lại, 14 đồng chí được bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ mới và luân chuyển công tác đến đơn vị khác. Tại buổi lễ Công bố, thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Đinh Công Tấn - Phó Chủ tịch UBND huyện đã trao Quyết định cho các cán bộ quản lý được điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại và chúc mừng các thầy, các cô được phân công nhiệm vụ mới. Đồng thời, đề nghị các đồng chí cán bộ quản lý được điều động, bổ nhiệm, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, cùng tập thể cấp ủy chi bộ, Ban Giám hiệu và giáo viên, nhân viên nhà trường nơi nhận nhiệm vụ, tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, ngành giáo dục huyện triển khai thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ được giao.