Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND huyện Lý Nhân triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2022

Tin xã, thị trấn  
UBND huyện Lý Nhân triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2022

Tháng 5/2022, Các cơ quan, đơn vị tiếp tục tham mưu cho UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trong tháng đề ra. UBND huyện chỉ đạo ngành nông nghiệp phối hợp với các địa phương tích cực kiểm tra, chỉ đạo các HTX tổ chức chăm sóc cây trồng vụ Xuân 2022; Chủ động hướng dẫn các biện pháp chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi; duy trì các hoạt động thược lĩnh vực Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp; thương mại dịch vụ và xây dựng cơ bản; đẩy mạnh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thi công các dự án đảm bảo tiến độ; tăng cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường; các lĩnh vực văn hóa xã hội, y tế, giáo dục tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra theo kế hoạch. Các chính sách về an sinh xã hội được đảm bảo, kịp thời, đời sống nhân dân ổn định. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác quốc phòng địa phương được giữ vững. Trong tháng, UBND huyện tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19, giám sát điều trị F0 tại nhà, chỉ đạo tiêm Vắc xin Covid- 19 đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Thành Thăng - Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị (2).png

Đồng chí Nguyễn Thành Thăng - Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế, UBND huyện Lý Nhân xác định rõ một số nhiệm vụ tháng 6/2022 và trong thời gian tới, trọng tâm là: Tập trung thu hoạch lúa và cây màu vụ xuân và phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, nhất là đối với các xã đăng ký đạt NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên môi trường; giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Đảm bảo chương trình, kế hoạch năm học và chất lượng giáo dục toàn diện trong điều kiện dịch bệnh Covid- 19 diễn biến phức tạp. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông trên địa bàn huyện./.