Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 7 triển khai nhiệm vụ...

Tin tức, sự kiện  
UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 7 triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2022
Chiều 09/8, UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả  thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thành Thăng - Chủ tịch UBND huyện trù trì hội nghị; dự hội nghị còn có đồng chí Đinh Công Tấn - Phó Chủ tịch UBND huyên.

Trong tháng 7, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo An ninh - Quốc phòng, chủ động đưa ra các giải pháp trong chỉ đạo điều hành phù hợp với tình hình thực tế. Tình hình Kinh tế - Xã hội của huyện tiếp tục được duy trì và phát triển; Sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản đảm bảo tiến độ; Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ hoạt động ổn định.Thu ngân sách huyện gần 286 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng đạt gần 1.186 tỷ đồng bằng 100,6% KH. Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được thực hiện đúng qui định. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội tiếp tục được quan tâm phát triển, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Toàn cảnh hội nghị (3).png

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Trong tháng 8 và những tháng cuối năm, UBND huyện đề ra nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó: Tập trung hướng dẫn Nhân dân chăm sóc phòng trừ sâu bệnh trên lúa Mùa và cây trồng; làm tốt công tác phòng bệnh trên đàn vật nuôi, trọng tâm là công tác tiêm Vácxin phòng các bệnh, chuẩn bị cho hội nghị chuyên đề về xử lý vi phạm đê điều; các cơ quan Trung tâm Phát triển quỹ đất, phòng Tài nguyên và Môi trường, tập trung hoàn thiện các hồ sơ, quyết toán các dự án đã hoàn thành và tiếp tục triển khai các dự án mới trong huyện; Ngành Giáo dục chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc tổng kết năm học 2021 - 2022, triển khai năm học mới 2022 - 2023 và hội thảo khoa học trường THCS Bắc Lý, hoàn thiện các thủ tục để đưa trường THCS Văn Lý trở thành trường chất lượng cao của huyện; Tiếp tục duy trì phát triển Văn hóa - xã hội đảm bảo An ninh Quốc phòng.

Sau khi nghe nội dung báo cáo, các đại biểu dự hội nghị đã phát biểu đóng góp ý kiến làm rõ thêm những nội dung trong báo cáo và đưa ra các giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8 và những tháng cuối năm 2022.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thành Thăng - Chủ tịch UBND huyện đã nêu rõ từng nội dung trong báo cáo, đồng thời giao nhiệm vụ cho các phòng, ban ngành, đơn vị theo lĩnh vực được phân công, phụ trách; bám sát những nội dung, kế hoạch đã đề ra, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trong tháng 8 và những tháng cuối năm 2022. Tập trung quyết liệt triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội tại địa phương theo kế hoạch đã đề ra./.