Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ ...

Tin tức, sự kiện  
UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Sáng ngày 3/7/2020, UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Đồng chí Trần Văn Hạnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Nguyễn Thành Thăng - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, dịch bệnh Covid-19 đã tác động mạnh đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân, song dưới sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của toàn nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế, xã hội của huyện cơ bản ổn định. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật, các cấp, các ngành đã tập trung triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện được nhân dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao. Kịp thời hỗ trợ các đối tượng theo Nghị quyết số 42 và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ đúng quy định. Công tác xây dựng NTM được triển khai quết liệt, hiện Huyện đã đạt 9/9 tiêu chí Huyện NTM, xã Xuân khê đạt xã NTM kiểu mẫu. Trên linh vực sản xuất nông nghiệp đã hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ xuân và sản xuất vụ mùa theo kế hoạch; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh có đàn vật nuôi. Duy trì và mở rộng các đề an phát triển sản xuất có hiệu quả kinh tế cao. Lĩnh vực CN-TTCN, Thương mại dịch vụ phát triển; Công tác giải phóng mặt bằng, quản lý dự án đảm bảo tiến độ; Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, khoáng sản và môi trường. Công tác cải cách hành chính; giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân được tập trung chỉ đạo thực hiện. Lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục đào tạo, y tế tiếp tục được duy trì; an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng an ninh được củng cố và tăng cường.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Thăng - Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm đề nghị các ngành, các đại phương cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020. Đó là tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo. Tiếp tục chỉ đạo các địa phương tập trung rà soát các tiêu chí NTM để triển khai thực hiện để giữ vững và nâng cao, nhất là 2 xã Nhân Bình và Hợp Lý phấn đấu đạt xã NTM kiểu mẫu; các địa phương tiếp tục thực hiện việc đảm bảo vệ sinh môi trường, hành lanh an toàn giao thông chuẩn bị cho thẩm định huyện NTM. Đôn đốc các địa phương hoàn thành sản xuất vụ mùa 2020 trong khung thời vụ và làm tốt công tác PCTT&TKCN. Theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, phát hiện và xử lý kịp thời không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Triển khai và thực hiện đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, ngăn chặn không để vi phạm mới phát sinh, đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án đảm bảo tiến độ. Tiếp tục đôn đốc tiến độ và quản lý chất lượng các dự án đang triển khai trên toàn huyện. Thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến, tiến độ thu ngân sách. Chỉ đạo ngành giáo dục hoàn thành nhiệm vụ năm học, tổng hợp, đánh giá kết quả và tổng kết năm học 2019-2020. Đảm bảo tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh nhất là dịch Covid-19Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sỹ. Tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị và Đại hội Đảng các cấp. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cụ thể để nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT. Thực hiện tốt công tác bảo vệ vững chắc chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng, an ninh mạng, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp, các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư KNTC thuộc thẩm quyền.​