Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND huyện triển khai nhiệm vụ tháng 6/2024

Tin tức, sự kiện  
UBND huyện triển khai nhiệm vụ tháng 6/2024
Sáng ngày 4/6/2024, UBND huyện tổ chức hội nghị thường kỳ đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 5; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2024. Đồng chí Nguyễn Đức Nhương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

​     Trong tháng 5/2024, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các phòng, ngành, đơn vị, các địa phương bám sát các Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện, HĐND huyện và Kế hoạch hành động của UBND huyện về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tập trung tham mưu, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 5 năm 2024 trên địa bàn huyện tiếp tục duy trì ổn định, một số lĩnh vực có bước phát triển khá so với cùng kỳ, trong đó nổi bật là: Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tháng 5 ước đạt 925 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng ước đạt 4.180 tỷ đồng đạt 37,4% KH năm, tăng so với cùng kỳ năm trước 17,9 %; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tháng 5 ước đạt 455,2 tỷ đồng, luỹ kế 5 tháng đạt 3.114 tỷ đồng, đạt 46,7% KH năm; tổng kinh phí GPMB giải ngân từ đầu năm đến nay đạt trên 59,75 tỷ đồng; Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế phát triển và thực hiện xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Thảo luận tại hội nghị, trên tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, các đại biểu đã tập phân tích, làm rõ kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và bàn các giải pháp để tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2024. 

 69 (1) (1).png
Đồng chí Nguyễn Đức Nhương - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

     Trên cơ sở phân tích, chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ tháng 5, để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2024, đồng chí Nguyễn Đức Nhương - Chủ tịch UBND huyện đề nghị lãnh đạo các phòng, ngành, đơn vị cần tập trung nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong việc triển khai quyết liệt, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Trong đó, trọng tâm là thực hiện quyết liệt các giải pháp xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; tuyên truyền, vận động nông dân khẩn chương thu chiêm làm mùa đảm bảo khung thời vụ; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án năm 2024; Chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục, y tế; chuẩn bị các điều kiện tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Nam Cao năm học 2024 - 2025 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, quan tâm tổ chức các hoạt động hè cho học sinh; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh thực hiện các mô hình trong đề án 06 của Chính Phủ. Đồng chí chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ngành, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung tham mưu chuẩn bị các nội dung chương trình, dự án dự kiến trình kỳ họp HĐND huyện. Đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể và thời gian thực hiện trong tháng 6 năm 2024 đối với từng lĩnh vực cho từng phòng, ngành phụ trách, góp phần thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong tháng 6 và cả năm 2024.