Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban Kiểm tra huyện ủy tổ chức tập huấn công tác nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2021.

Tin tức, sự kiện  
Ủy ban Kiểm tra huyện ủy tổ chức tập huấn công tác nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2021.
Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Lý Nhân tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2021.

Tại lớp tập huấn các đại biểu là các Ủy viên Ủy Ban Kiểm Tra ( UBKT) huyện ủy, cán bộ cơ quan UBKT và UBKT Đảng ủy cơ sở trong địa bàn huyện Lý Nhân, được truyền đạt 2 chuyên đề gồm: các quy định về  kỷ luật của Đảng và việc thi hành kỷ luật trong Đảng; và các nội dung về hướng dẫn cách giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên, giải quyết khiếu nại về kỷ luật Đảng.

Đồng chí Bùi Thanh Hoa - UV UBKT - Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 truyền đạt kiến thức tại lớp tập huấn.png

Thông qua hội nghị tập huấn sẽ giúp các cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát ở các cấp nắm vững quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; từ đó nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; kỹ năng, phương pháp tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát.

Ảnh đại diện (4).png

Qua đó nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn đối với đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát để tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong thời gian tới.