Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban MTTQ Thị Trấn Vĩnh trụ và xã Trần Hưng Đạo huyện Lý Nhân tổ chức Đại hội đại biểu, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tin tức, sự kiện  
Ủy ban MTTQ Thị Trấn Vĩnh trụ và xã Trần Hưng Đạo huyện Lý Nhân tổ chức Đại hội đại biểu, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Ngày 22/5/2020, Ủy ban MTTQ Thị Trấn Vĩnh trụ và xã Trần Hưng Đạo huyện Lý Nhân tổ chức Đại hội đại biểu, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
        Uỷ Ban MTTQ lâm thời Thị trấn Vĩnh Trụ và xã Trần Hưng Đạo đã thành lập sau sáp nhập xã Đồng Lý vào Thị Trấn Vĩnh trụ; sáp nhập xã Nhân Đạo và xã Nhân Hưng thành xã Trần Hưng Đạo. Sau sáp nhập, UBMTTQ lâm thời Thị trấn Vĩnh trụ và xã Trần Hưng Đạo tiếp tục tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo đúng chức năng nhiệm vụ, có nhiều bước đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân; tăng cường tuyên truyền tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng NTM, đô thị văn minh; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, công tác giám sát và phản biện xã hội tham gia xây dựng Đảng, Chính quyên vững mạnh…Nhiệm kỳ 2019 – 2024, UBMTTQ Thị trấn Vĩnh trụ và xã Trần Hưng Đạo tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao hiệu quả các hoạt động giám sát, phản biện xã hội góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đi đôi với phát huy tốt hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh và các phong trào thi đua yêu nước…Với tinh thần dân chủ và thống nhất cao, Đại hội đã hiệp thương cử các đại biểu vào ủy viên Ủy ban MTTQ, bầu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thị trấn Vĩnh trụ và xã Trần Hưng Đạo, nhiệm kỳ 2019 - 2024./.