Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm

Tin tức, sự kiện  
Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm
Bệnh cúm gia cầm A/H5N8 là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây chết nhanh, chết nhiều các loài gia cầm; vi rút cúm gia cầm có khả năng lây nhiễm cho người gây tử vong. Để chủ động ngăn chặn vi rút cúm gia cầm A/H5N8 và các chủng vi rút cúm gia cầm thể độc lực cao khác, hạn chế việc lây nhiễm cho người, giảm thiệt hại cho ngành chăn nuôi của huyện, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các phòng, ngành, đơn vị liên quan, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống. Theo đó: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn trương rà soát, tổ chức tiêm vắc xin CGC phòng bệnh cho đàn gia cầm, bảo đảm đạt tỷ lệ trên 80% tổng đàn gia cầm có nguy cơ; thường xuyên rà soát, tiêm phòng bổ sung cho đàn gia cầm nuôi mới, chưa được tiêm phòng. Hướng dẫn chủ chăn nuôi gia cầm tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; thường xuyên vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hoá chất; tổ chức tổng vệ sinh, tiêu độc, sát trùng để tiêu diệt các loại mầm bệnh; tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin phòng CGC cho đàn gia cầm. Tổ chức thông tin, tuyền truyền, hướng dẫn người chăn nuôi chủ động giám sát gia cầm có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, kịp thời phát hiện, báo cáo chính quyền, cơ quan thú y và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tuyệt đối không buôn bán, giết mổ, tiêu thụ gia cầm mắc bệnh; vứt xác gia cầm, chất thải chưa qua xử lý ra môi trường; hằng ngày tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng hoặc sử dụng vôi bột để sát trùng khu vực nuôi. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, TTDVNN huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác giám sát, phát hiện, xác minh dịch bệnh; phối hợp với Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh lấy mẫu giám sát sự lưu hành vi rút CGC để cảnh báo kịp thời nguy cơ dịch bệnh; chuẩn bị và cung ứng đầy đủ các vật tư chủ động phòng, chống dịch bệnh khi có dịch bệnh xảy ra theo quy định. Phân công cán bộ kỹ thuật bám sát cơ sở để kiểm tra, giám sát và đôn đốc công tác phòng, chống dịch; phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm trên địa bàn huyện.