Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việcgia hạn thời gian thực hiện đấu thầuphân vùng bốc xúc, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam ...

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải rắn  
Về việcgia hạn thời gian thực hiện đấu thầuphân vùng bốc xúc, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2021
Xem chi tiết tại đây:document - 2021-06-12T165904.561.pdf