Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Lý Nhân 60 năm xây dựng và trưởng thành

Tin tức, sự kiện  
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Lý Nhân 60 năm xây dựng và trưởng thành
Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành (26/7/1960 – 26/7/2020), các thế hệ Lãnh đạo, kiểm sát viên, công chức, người lao động Viện KSND huyện Lý Nhân luôn phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, góp phần tích cực vào công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, tạo môi trường ổn định để đảm bảo phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Trong những năm qua, Lãnh đạo Viện KSND huyện Lý Nhân đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Viện KSND tỉnh, Huyện ủy – HĐND huyện, tập trung đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ; đề cao vai trò trách nhiệm của từng cá nhân trong thực thi nhiệm vụ; nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, thực thi đúng đắn, đầy đủ, có hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Viện KSND theo quy định của Hiến pháp 2013 và Luật tổ chức Viện KSND năm 2014, chú ý đến kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án với tinh thần không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.

tap the.jpg

Tập thể cán bộ Viện kiểm sát

Viện KSND huyện Lý Nhân đã phối hợp với Cơ quan CSĐT – Công an huyện rà soát công tác thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đảm bảo xử lý có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Kiểm sát 100% tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, đặc biệt những tố giác, tội phạm liên quan đến hành vi tham nhũng chức vụ, các vụ án có tính chất phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm. Tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác hàng năm đều đạt trên 90%. Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra các vụ án hình sự, góp phần quan trọng vào việc hạn chế những vi phạm trong quá trình giải quyết án. Tỷ lệ giải quyết án hình sự trong những năm qua đều đạt trên 85%, vượt chỉ tiêu nghiệp vụ. Việc truy tố đảm bảo đúng thời hạn Các quyết định truy tố đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng, chống oan sai nhằm nâng cao trách nhiệm của Kiểm sát viên, Kiểm tra viên trong việc nghiên cứu hồ sơ, giải quyết vụ án. Hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tố tụng. Không xảy ra trường hợp Viện kiểm sát truy tố, Tòa tuyên không phạm tội.

Viện kiểm sát chủ trì phối hợp với Cơ quan điều tra và Tòa án xác định các vụ án trọng điểm để tập trung điều tra, truy tố, xét xử. Việc giải quyết các vụ án này nhanh chóng, kịp thời, chính xác có tác dụng giáo dục, thúc đẩy phong trào quần chúng bảo vệ an ninh chính trị, bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, đơn vị còn phối hợp với Tòa án huyện tổ chức nhiều phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp nhằm nâng cao bản lĩnh, trách nhiệm, nâng cao kỹ năng, trình độ nghiệp vụ của đội ngũ kiểm sát viên.Theo đó, tiến độ, chất lượng giải quyết các vụ án, kỹ năng tranh tụng của KSV tại các phiên tòa được nâng lên, công tác kiểm sát hoạt động tư pháp ngày càng sâu sát, hiệu quả hơn.

Công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự luôn đảm bảo việc bắt, tạm giữ, tạm giam được thực hiện theo quy định của pháp luật, tỷ lệ chuyển xử lý hình sự đạt 100%. Định kỳ, thường nhật, phân công Kiểm sát viên kiểm sát chặt chẽ số người bị bắt, tạm giữ, tạm giam Nhà tạm giữ Công an huyện. Không để xảy ra trường hợp giam giữ người trái pháp luật.

LV voi CA.png

Viện KSND huyện Lý Nhân kiểm sát trực tiếp tại Nhà tạm giữ Công an huyện

Công tác kiểm sát giải quyết án dân sự, hành chính, hôn nhân và gia đình, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật được đơn vị quan tâm thực hiện nên chất lượng ngày càng được nâng cao.

Kiểm sát chặt chẽ 100% các quyết định thi hành án dân sự, đôn đốc nâng cao tỷ lệ thi hành án về việc và về tiền; phối hợp với Chi cục thi hành án dân sự huyện rà soát các vụ việc dân sự có khó khăn, vướng mắc để kịp thời giải quyết dứt điểm.

Trong những năm qua, tình hình khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện KSND nhìn chung ổn định, không có dấu hiệu khiếu nại, tố cáo phức tạp, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp, kéo dài ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Thông qua hoạt động kiểm sát, đơn vị đã chú trọng rà soát, kịp thời phát hiện, ban hành kiến nghị khắc phục vi phạm, kháng nghị đối với những thiếu sót, vi phạm nghiêm trọng được cấp phúc thẩm chấp nhận, được các cơ quan tư pháp tiếp thu và nghiêm túc rút kinh nghiệm. Công tác này đã góp phần quan trọng vào việc hạn chế những vi phạm pháp luật, đảm bảo pháp chế trong hoạt động tư pháp, góp phần xây dựng nền tư pháp trong sạch vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh.

Lãnh đạo đơn vị đã tập trung chỉ đạo các khâu công tác, nghiên cứu, phối hợp xây dựng các Quy chế phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan đến lĩnh vực công tác nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp luật, tạo hành lang pháp lý, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp ở địa phương. Đến nay, tất cả các khâu nghiệp vụ đơn vị đều đã có Quy chế phối hợp điều chỉnh, theo đó mối quan hệ phối hợp giữa Viện kiểm sát với các cơ quan trong khối nội chính, các ban, ngành trên địa bàn huyện ngày càng chặt chẽ, tích cực và có hiệu quả hơn trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và tuân thủ pháp luật, góp phần đẩy mạnh, nâng cao tiến độ, hiệu quả công tác.

trien khai nhiem vu.jpg

Hội nghị rút kinh nghiệm phiên tòa hành chính

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương: Viện KSND huyện Lý Nhân luôn bám sát các yêu cầu nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương, thường xuyên tham mưu, trao đổi giúp UBND huyện xử lý các tranh chấp quyền sử dụng đất, các vi phạm hành chính, các trường hợp cưỡng chế thi hành án, các vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, khẳng định vai trò của ngành trước cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác phối hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm, năm 2013, Viện KSND huyện Lý Nhân đã chủ động tham mưu cho Ban thường vụ Huyện ủy Lý Nhân ban hành thông tri 13-TT/HU ngày 15/4/2013 về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác phối hợp, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật". Đồng thời, để tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phối hợp, triển khai thực hiện tốt các đạo luật mới về tư pháp, năm 2020, Viện KSND huyện Lý Nhân tiếp tục tham mưu Ban thường vụ Huyện ủy Lý Nhân ban hành Thông tri 16 – TT/HU ngày 19/5/2020 để thay thế Thông tri 13 đã không còn phù hợp với tình hình mới. Với những nỗ lực thường xuyên, liên tục của Viện kiểm sát trong công tác phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương, tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ ổn định, uy tín vai trò của ngành Kiểm sát nhân dân được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá rất cao.

Lãnh đạo đơn vị cũng thường xuyên chú trọng công tác công tác quản lý giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện tu dưỡng đạo đức cách mạng, cải tiến lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức; thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm" và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ".

Kết quả công tác và sự rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống của tập thể Cán bộ, Kiểm sát viên Viện KSND huyện Lý Nhân những năm qua đã được ngành Kiểm sát và Huyện ủy Lý Nhân ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý đó là nhiều năm đơn vị đạt Danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh"; “Tập thể lao động xuất sắc", “Chi bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ " và được tặng Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.  

60 năm truyền thống Ngành Kiểm sát nhân dân vừa là niềm tự hào vừa là thách thức đối với các thế hệ Cán bộ, kiểm sát viên Viện KSND huyện Lý Nhân. Với tinh thần trách nhiệm và nỗ lực hết mình, trong thời gian tới, tập thể Lãnh đạo, cán bộ, kiểm sát viên Viện KSND huyện Lý Nhân sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đoàn kết, phấn đấu, quyết tâm thi đua xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân dành đối với Ngành, với người cán bộ kiểm sát, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của huyện nhà./.