Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xã Hợp Lý đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Tin tức, sự kiện  
Xã Hợp Lý đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
Xã Hợp Lý huyện Lý Nhân tổ chức đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Thực hiện Nghị quyết số 03 Tỉnh ủy Hà Nam về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Là một xã nông nghiệp, nguồn thu nhập chưa cao, ngành nghề phát triển chậm, nguồn thu từ ngân sách trên địa bàn xã thấp; Khi mới triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, sự đồng thuận của một số người dân còn chưa cao. Do vậy, tiến độ xây dựng một số cơ sở hạ tầng còn chậm so với kế hoạch đề ra như: Đường giao thông trục xã, cơ sở vật chất văn hóa... Song với sự đoàn kết nhất trí và ủng hộ nhiệt tình của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, sự chung tay góp sức của các doanh nghiệp, những người con quê hương trên khắp mọi miền đất nước. Phong trào xây dựng NTM trên địa bàn xã Hợp Lý đã phát huy tích cực. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham hưởng ứng, chung tay xây dựng Nông thôn mới được chú trọng. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng NTM ngày càng rõ hơn, đầy đủ hơn. Diện mạo nông thôn được thay đổi rõ rệt, hạ tầng kinh tế - xã hội có bước phát triển; nhất là hệ thống các công trình phúc lợi công cộng. 100% đườn giao thông trục xóm, ngõ xóm được bê tông hóa đạt chuẩn và đường trục chính nội đồng được cứng hóa. Hệ thống chính trị được củng cố tăng cường, quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy. Việc áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất nông nghiệp có nhiều tiến bộ, giá trị sản xuất nông nghiệp trên đơn vị diện tích tăng cao, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 41,4 triệu đồng/năm; Tỷ lệ hộ nghèo giảm thông thường còn 0,4%. Tình hình ANCT-TTATXH được đảm bảo giữ vững.

hop-ly.jpg

​   Sau 8 năm triển khai thực hiện, xã Hợp Lý đã huy động nguồn lực cho xây dựng NTM gần 183 tỷ  đồng; trong đó ngân sách cấp trên hỗ trợ gần 67 tỷ đồng; ngân sách xã đầu tư hơn 27 tỷ đồng; doanh nghiệp ủng hộ hơn 19 tỷ đồng; nhân dân đóng góp và nguồn vốn khác gần 70 tỷ  đồng. Đến hết năm 2018, xã Nguyên Lý đạt 18/19 tiêu chí, 48/49 chỉ tiêu và đạt 98/100 điểm. Với những kết quả đã đạt được xã Hợp Lý đã được UBND tỉnh Hà Nam ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018./.