Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xóm Guộc, Thôn Bàng Ba, xã Nhân Thịnh sơ kết 1 năm thực hiện Mô hình “Tổ tự quản toàn diện ở khu dân cư”.

Tin tức, sự kiện  
Xóm Guộc, Thôn Bàng Ba, xã Nhân Thịnh sơ kết 1 năm thực hiện Mô hình “Tổ tự quản toàn diện ở khu dân cư”.
Chiều ngày 18/5/2023, xóm Guộc, Thôn Bàng Ba, xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân sơ kết 1 năm thực hiện Mô hình “Tổ tự quản toàn diện ở khu dân cư”.

v1 (1).jpg

Đại diện lãnh đạo Cấp ủy, Chính quyền xã Nhân Thịnh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Văn Vương 

     Tổ tự quản toàn diện ở khu dân cư xóm Guộc, Thôn Bàng Ba, xã Nhân Thịnh được thành lập tháng 5 năm 2022. Khu dân cư xóm Guộc, Thôn Bàng Ba, có 117 hộ dân với 395 nhân khẩu. Tổ tự quản được thành lập và hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, công khai, đúng quy định pháp luật, dưới sự quản lý trực tiếp của Trưởng thôn và sự hướng dẫn của MTTQ xã. Sau khi thành lập mô hình “Tổ tự quản toàn diện ở khu dân cư", cấp ủy, ban lãnh đạo thôn đã chọn cử ra các thành viên là những người có năng lực, uy tín, phân công mỗi thành viên phụ trách hộ liền kề. Nhiệm vụ của các thành viên là tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân trong tổ dân cư thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của xã, của thôn, tổ dân cư. Cùng với đó, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh"; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tích cực giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế; tham gia giữ gìn ANTT.

 v2 (1).jpg
Mặt trận Tổ quốc xã Nhân Thịnh khen thưởng cho các cá nhân có thành tích tốt của tổ tự quản toàn diện xóm Guộc. Ảnh: Văn Vương 

     Sau 1 năm thực hiện mô hình “Tổ tự quản toàn diện ở khu dân cư" bước đầu đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, tạo sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân. Nhận thức, ý thức của nhân dân trong việc chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các quy định của địa phương được nâng lên. Đa số người dân đều nhận thấy việc xây dựng mô hình là cần thiết, đem lại lợi ích thiết thực, sát gần với đời sống từng hộ dân. Từ việc thực hiện mô hình tự quản toàn diện, nhân dân tham gia các hoạt động ở thôn, tổ dân phố tích cực, trách nhiệm hơn. Việc đóng góp kinh phí xây dựng các công trình phúc lợi trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, tham gia hoạt động nhân đạo, từ thiện và chấp hành các quy định trong xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang cũng tự giác, hiệu quả hơn. Tình cảm của các gia đình tại khu dân cư ngày càng gần gũi, gắn bó, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau. Đặc biệt, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân giảm đáng kể, tinh thần trách nhiệm của cán bộ thôn, nhất là tổ trưởng tổ tự quản ngày càng nâng cao./.