Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 35/NQ-HĐND 10/08/2023 V/v Thông qua đề án đề nghị công nhận xã Hòa Hậu đạt tiêu chí đô thị loại V​ Hội đồng nhân dân huyện
2 30/NQ-HĐND 06/10/2022 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng khu tái định cư xã Tiến Thắng phục vụ GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện​ Hội đồng nhân dân huyện
3 27/NQ-HĐND 06/10/2022 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng khu tái định cư xã Trần Hưng Đạo phục vụ GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện​ Hội đồng nhân dân huyện
4 29/NQ-HĐND 06/10/2022 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng khu tái định cư xã Hòa hậu phục vụ GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện​ Hội đồng nhân dân huyện
5 31/NQ-HĐND 06/10/2022 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng khu tái định cư xã Nhân Nghĩa phục vụ GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện​ Hội đồng nhân dân huyện
6 60/QĐ-UBND 20/01/2022 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định của Luật đất đai​ Ủy ban nhân dân huyện
7 60/NQ-HĐND 17/12/2021 Về phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2022​ Hội đồng nhân dân huyện
8 59/NQ-HĐND 17/12/2021 Về thông qua phương án chính thức kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025​ Hội đồng nhân dân huyện
9 57/NQ-HĐND 17/12/2021 V/v phe chuan du toan ngan sach huyen Ly Nhan, phuong an phan bo cap NS huyen nam 2022​ Hội đồng nhân dân huyện
10 6/2021/NQ-HĐND 17/12/2021 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2021-2025​ Hội đồng nhân dân huyện
11 5/2021/NQ-HĐND 17/12/2021 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội năm 2022​ Hội đồng nhân dân huyện
12 1723/QĐ-UBND 10/09/2021 Về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Lý Nhân Ủy ban nhân dân tỉnh
13 02/NQ-UBBC 20/04/2021 Về công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử Ủy ban nhân dân huyện
14 01/NQ-UBBC 01/03/2021 V/v ấn định đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Lý Nhân nhiệm kỳ 2021-2026 Ủy ban nhân dân huyện
15 147 /QĐ-UBND 22/02/2021 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu dân cư thương mại nông thông tại xã ​Nhân Chính, huyện Lý Nhân đối với hộ ông (bà) Phạm Thị Muôn​ Ủy ban nhân dân huyện
>>>|
Previous Page 1-15 Next Page