Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 3914/UBND-NC 24/12/2019 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã Ủy ban nhân dân tỉnh
2 1872/ĐA-UBND 28/06/2019 Đề án sáp nhập xã Đồng Lý vào thị trấn Vĩnh trụ để hình thành thị trấn mới với tên gọi TT Vĩnh trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam giai đoạn 2019-2021​ Ủy ban nhân dân tỉnh
3 1871/ĐA-UBND 28/06/2019 Đề án sáp nhập xã Nhân Hưng vào xã Nhân Đạo để hình thành xã mới với tên gọi là xã Trần Hưng Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam giai đoạn 2019-2021​ Ủy ban nhân dân tỉnh
4 743/QĐ-UBND 07/05/2019 Phê duyệt chương trình phát triển đô thị Vĩnh Trụ huyện Lý Nhân đến năm 2030​ Ủy ban nhân dân tỉnh
5 348/PA-UBND 26/04/2019 Phương án sáp nhập xã Đồng Lý để mở rộng TT Vĩnh trụ thuộc huyện Lý Nhân​ Ủy ban nhân dân huyện
6 347/PA-UBND 26/04/2019 Phương án sáp nhập xã Nhân Hưng với xã Nhân đạo để thành lập đơn vị hành chính mới thuộc huyện Lý Nhân​ Ủy ban nhân dân huyện
7 1858/QĐ-UBND 11/03/2019 V/v phê duyệt danh sách hộ nghèo đề nghị hỗ trợ kinh phí làm nhà ở năm 2019​ Ủy ban nhân dân huyện
8 1801/QĐ-UBND 07/03/2019 V/v công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND huyện ban hành (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2018)​ Ủy ban nhân dân huyện
9 1558/QĐ-UBND 11/02/2019 Về việc ban hành chương trình công tác năm 2019 của UBND huyện​ Ủy ban nhân dân huyện
10 12/NQ- HĐND 14/12/2018 Về thông qua đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Lý Nhân, tỉnh hà nam đến năm 2035, tỷ lệ 1/25.000​ Hội đồng nhân dân huyện
11 13/NQ-HĐND 14/12/2018 Về chương trình giám sát, khảo sát của HĐND huyện năm 2019​ Hội đồng nhân dân huyện
12 15/NQ-HĐND 14/12/2018 V/v xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu​ Hội đồng nhân dân huyện
13 16/NQ-HĐND 14/12/2018 V/v nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2019​ Hội đồng nhân dân huyện
14 17/NQ-HĐND 14/12/2018 V/v phê chuẩn bổ sung danh mục dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020​ Hội đồng nhân dân huyện
15 18/NQ-HĐND 14/12/2018 V/v phê chuẩn dự toán ngân sách huyện Lý Nhân và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2019​ Hội đồng nhân dân huyện
>>>|
Previous Page 1-15 Next Page