Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
09/05/2019
Ngày 08/3/2019, Huyện ủy Lý Nhân tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU của Huyện ủy “về xây dựng, quy hoạch và quản lý quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của thị trấn Vĩnh Trụ đến năm 2015” (viết tắt là Nghị quyết 13). Sau khi nghe Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU của Huyện ủy; ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu; đồng chí Trần Văn Hạnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện có ý kiến kết luận như sau:
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page