Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
12345678910
Previous Page 1-15 Next Page
28/05/2024
Tiến Thắng là xã có kinh tế phát triển chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp. Trong những năm vừa qua được thụ hưởng các chương trình tín dựng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), kinh tế xã nhà đã có nhiều bước khởi sắc, nhiều gia đình đã vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, trở thành những hộ có thu nhập khá giả.