Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của ubnd huyện

Tuần 28 : Từ ngày 06/07/2020 đến ngày 12/07/2020

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-17:00 Hội nghị kiểm tra xác nhận Nội nghiệp hồ sơ,bản đồ địa giới hành chính cấp xã gồm các xã: Hợp Lý, Chính Lý, Nguyên Lý, Văn Lý, Công Lý, Đức Lý, Vĩnh Trụ.
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:00 Hội nghị kiểm tra xác nhận Nội nghiệp hồ sơ,bản đồ địa giới hành chính cấp xã gồm các xã: Nhân Bình, Nhân Mỹ, Nhân Thịnh, Xuân Khê, Phú Phúc, Tiến Thắng, Hòa Hậu
07:30-11:00 Kỳ họp HĐND xã Tiếng Thắng, Nguyên Lý
07:30-11:00 - Giao ban Lãnh đạo UBND huyện - Kỳ họp HĐND xã Nhân Nghĩa
14:00-17:00 Họp tổ đại biểu HĐND huyện
14:00-17:00 Hội nghị kiểm tra xác nhận Nội nghiệp hồ sơ,bản đồ địa giới hành chính cấp huyện.
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:00-17:00 Ngày tiếp công dân
07:00-11:00 Kỳ họp HĐND xã Nhân Mỹ, Nhân Chính, Bắc Lý, Nhân Thịnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
06/07/2020
07:30-17:00 Hội nghị kiểm tra xác nhận Nội nghiệp hồ sơ,bản đồ địa giới hành chính cấp xã gồm các xã: Hợp Lý, Chính Lý, Nguyên Lý, Văn Lý, Công Lý, Đức Lý, Vĩnh Trụ.
Thứ 3
07/07/2020
07:30-11:00 Hội nghị kiểm tra xác nhận Nội nghiệp hồ sơ,bản đồ địa giới hành chính cấp xã gồm các xã: Nhân Bình, Nhân Mỹ, Nhân Thịnh, Xuân Khê, Phú Phúc, Tiến Thắng, Hòa Hậu
07:30-11:00 Kỳ họp HĐND xã Tiếng Thắng, Nguyên Lý
07:30-11:00 - Giao ban Lãnh đạo UBND huyện - Kỳ họp HĐND xã Nhân Nghĩa
14:00-17:00 Họp tổ đại biểu HĐND huyện
14:00-17:00 Hội nghị kiểm tra xác nhận Nội nghiệp hồ sơ,bản đồ địa giới hành chính cấp huyện.
Thứ 4
08/07/2020
...
Thứ 5
09/07/2020
...
Thứ 6
10/07/2020
07:00-17:00 Ngày tiếp công dân
07:00-11:00 Kỳ họp HĐND xã Nhân Mỹ, Nhân Chính, Bắc Lý, Nhân Thịnh
Thứ 7
11/07/2020
...
Chủ nhật
12/07/2020
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...