Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của ubnd huyện

Tuần 50 : Từ ngày 04/12/2023 đến ngày 10/12/2023

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:00 Hội nghị tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam sau Kỳ họp thứ sáu Hội trường UBND tỉnh
14:00-17:00 Phiên họp thường kỳ tháng 12/2023 Đ/c Nhương Phòng họp 302
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-17:00 HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp cuối năm 2023 HĐND tỉnh, khóa XIX
14:00-17:00 Hội nghị Ban cưỡng chế đối thoại với các hộ cưỡng chế thu hồi đất Dự án Khu công nghiệp Thái Hà (giai đoạn 2) tại xã Chân Lý. Phòng họp 302
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:00 Sở Nội vụ thanh tra hoạt động công vụ thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 25/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Đ/c Nhương Phòng họp 302
14:00-17:00 Hội nghị Ban cưỡng chế đối thoại với các hộ cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc Dự án Khu Công nghiệp Thái Hà (giai đoạn 2) tại xã Chân Lý Đ/c Nhương UBDN Chân Lý
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
14:00-17:00 Giao ban lãnh đạo UBND huyện Đ/c Nhương Phòng họp tầng 2
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:00 Tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 1/2024 NVH xã Công Lý.
08:00-11:00 Hội nghị triển khai phương án cưỡng chế thu hồi đất và Kế hoạch cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc Dự án Khu công nghiệp Thái Hà(giai đoạn 2) Đ/c Nhương Phòng họp 302
13:30-17:00 Họp tổ Đại biểu HĐND huyện để thảo luận các nội dung trình kỳ họp thứ 17 HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 Đ/c Thuấn Phòng họp Huyện ủy, UBND huyện
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
04/12/2023
07:30-11:00 Hội nghị tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam sau Kỳ họp thứ sáu Hội trường UBND tỉnh
14:00-17:00 Phiên họp thường kỳ tháng 12/2023 Đ/c Nhương Phòng họp 302
Thứ 3
05/12/2023
07:30-17:00 HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp cuối năm 2023 HĐND tỉnh, khóa XIX
14:00-17:00 Hội nghị Ban cưỡng chế đối thoại với các hộ cưỡng chế thu hồi đất Dự án Khu công nghiệp Thái Hà (giai đoạn 2) tại xã Chân Lý. Phòng họp 302
Thứ 4
06/12/2023
08:00-11:00 Sở Nội vụ thanh tra hoạt động công vụ thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 25/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Đ/c Nhương Phòng họp 302
14:00-17:00 Hội nghị Ban cưỡng chế đối thoại với các hộ cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc Dự án Khu Công nghiệp Thái Hà (giai đoạn 2) tại xã Chân Lý Đ/c Nhương UBDN Chân Lý
Thứ 5
07/12/2023
14:00-17:00 Giao ban lãnh đạo UBND huyện Đ/c Nhương Phòng họp tầng 2
Thứ 6
08/12/2023
07:30-11:00 Tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 1/2024 NVH xã Công Lý.
08:00-11:00 Hội nghị triển khai phương án cưỡng chế thu hồi đất và Kế hoạch cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc Dự án Khu công nghiệp Thái Hà(giai đoạn 2) Đ/c Nhương Phòng họp 302
13:30-17:00 Họp tổ Đại biểu HĐND huyện để thảo luận các nội dung trình kỳ họp thứ 17 HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 Đ/c Thuấn Phòng họp Huyện ủy, UBND huyện
Thứ 7
09/12/2023
...
Chủ nhật
10/12/2023
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...