Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của ubnd huyện

Tuần 10 : Từ ngày 01/03/2021 đến ngày 07/03/2021

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
13:30-16:30 Hội nghị Thường trực HĐND huyện thống nhất nội dung chuẩn bị Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021; xét duyệt thi đua khen thưởng Thường trực HĐND huyện Lương Văn Tuyên Phòng họp 302 Trụ sở làm việc HĐND-UBND huyện
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
14:00-16:30 Hội nghị Thường trực HĐND huyện hiệp thương giới thiệu, cơ cấu phân bổ đại biểu chuyên trách của Thường trực HĐND, các ban của HĐND huyện Thường trực HĐND huyện Lương Văn Tuyên Phòng họp 302 Trụ sở làm việc HĐND-UBND huyện
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-09:00 Lễ giao nhận quân năm 2021 Thường trực Huyện ủy Lương Văn Tuyên Sân vận động huyện
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
14:00-16:00 Giao ban lãnh đạo UBND huyện Nguyễn Thành Thăng Lương Văn Tuyên Phòng 206 Trụ sở làm việc HĐND-UBND huyện
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:00 Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 2, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3. Nguyễn Thành Thăng Lương Văn Tuyên Phòng họp 302 Trụ sở làm việc HĐND-UBND huyện
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
01/03/2021
13:30-16:30 Hội nghị Thường trực HĐND huyện thống nhất nội dung chuẩn bị Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021; xét duyệt thi đua khen thưởng Thường trực HĐND huyện Lương Văn Tuyên Phòng họp 302 Trụ sở làm việc HĐND-UBND huyện
Thứ 3
02/03/2021
14:00-16:30 Hội nghị Thường trực HĐND huyện hiệp thương giới thiệu, cơ cấu phân bổ đại biểu chuyên trách của Thường trực HĐND, các ban của HĐND huyện Thường trực HĐND huyện Lương Văn Tuyên Phòng họp 302 Trụ sở làm việc HĐND-UBND huyện
Thứ 4
03/03/2021
07:30-09:00 Lễ giao nhận quân năm 2021 Thường trực Huyện ủy Lương Văn Tuyên Sân vận động huyện
Thứ 5
04/03/2021
14:00-16:00 Giao ban lãnh đạo UBND huyện Nguyễn Thành Thăng Lương Văn Tuyên Phòng 206 Trụ sở làm việc HĐND-UBND huyện
Thứ 6
05/03/2021
07:30-11:00 Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 2, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3. Nguyễn Thành Thăng Lương Văn Tuyên Phòng họp 302 Trụ sở làm việc HĐND-UBND huyện
Thứ 7
06/03/2021
...
Chủ nhật
07/03/2021
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...