Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của ubnd huyện

Tuần 40 : Từ ngày 26/09/2022 đến ngày 02/10/2022

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:00-17:00 Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện giám sát quý III tại xã Nguyên Lý Ông Thuấn Nguyên Lý
07:00-17:00 Hội nghị tập huấn, phổ biến kiến thức mới về đấu thầu qua mạng trong lựa chọn nhà thầu và lựa chọn nhà đầu tư (Từ ngày 26/9 - 28/9/2022). Khách sạn Hải Đăng - Phủ Lý
08:00-11:00 Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia UBND tỉnh
14:00-17:00 Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện làm việc với các ngành liên quan về việc tiêm vắc-xin Covid-19. Phòng họp 302
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:00-17:00 Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện giám sát quý III tại xã Nhân Chính.
07:00-17:00 Tập huấn nghiệp vụ về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022 (Từ ngày 27/9 - 29/9/2022). Khách sạn Hải Đăng - Phủ Lý
07:30-11:00 Hội nghị Sở Lao động TB&XH tỉnh triển khai kế hoạch và tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng năm 2022. Sở Lao động TBXH
08:00-11:00 Thường trực HĐND tỉnh gặp mặt đối thoại với các doanh nghiệp trong nước trên địa bàn tỉnh năm 2022. Khách sạn Mường Thanh
14:00-17:00 Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố quý 3/2022 Trụ sở HĐND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:00-17:00 Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện giám sát quý III tại xã Nhân Bình
07:15-17:00 Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát quý III tại xã Đạo Lý.
08:00-11:00 Đại hội Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027. Quân sự tỉnh
14:00-17:00 Hội nghị UBND huyện triển khai Kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2022 Hội trường huyện
14:30-17:00 Agribank tổ chức Chương trình tặng tủ sách, thiết bị học tập theo chương trình an sinh giáo dục “Thêm con chữ, bớt đói nghèo” tại trường THCS Nhân Chính Trường THCS Nhân Chính
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:00-17:00 Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát quý III tại xã Văn Lý
14:00-17:00 Hội nghị lãnh đạo UBND huyện làm việc với lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh liên quan việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn đổi và sau đo mới. Phòng họp 302
16:00-17:00 Công bố Quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH đối với đồng chí Nguyễn Tiến Bình - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:00-17:00 Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát quý III tại thị trấn Vĩnh Trụ.
07:00-17:00 Tổ chức bồi dưỡng Lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội cho báo cáo viên, cán bộ Hội phụ nữ (lớp 2) năm 2022. xã Nhân Khang
07:30-17:00 Tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên Khách sạn Hải Đăng - Phủ Lý
19:00-20:00 Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hà Nam lần thứ 6 năm 2022.
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
26/09/2022
07:00-17:00 Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện giám sát quý III tại xã Nguyên Lý Ông Thuấn Nguyên Lý
07:00-17:00 Hội nghị tập huấn, phổ biến kiến thức mới về đấu thầu qua mạng trong lựa chọn nhà thầu và lựa chọn nhà đầu tư (Từ ngày 26/9 - 28/9/2022). Khách sạn Hải Đăng - Phủ Lý
08:00-11:00 Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia UBND tỉnh
14:00-17:00 Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện làm việc với các ngành liên quan về việc tiêm vắc-xin Covid-19. Phòng họp 302
Thứ 3
27/09/2022
07:00-17:00 Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện giám sát quý III tại xã Nhân Chính.
07:00-17:00 Tập huấn nghiệp vụ về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022 (Từ ngày 27/9 - 29/9/2022). Khách sạn Hải Đăng - Phủ Lý
07:30-11:00 Hội nghị Sở Lao động TB&XH tỉnh triển khai kế hoạch và tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng năm 2022. Sở Lao động TBXH
08:00-11:00 Thường trực HĐND tỉnh gặp mặt đối thoại với các doanh nghiệp trong nước trên địa bàn tỉnh năm 2022. Khách sạn Mường Thanh
14:00-17:00 Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố quý 3/2022 Trụ sở HĐND tỉnh
Thứ 4
28/09/2022
07:00-17:00 Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện giám sát quý III tại xã Nhân Bình
07:15-17:00 Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát quý III tại xã Đạo Lý.
08:00-11:00 Đại hội Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027. Quân sự tỉnh
14:00-17:00 Hội nghị UBND huyện triển khai Kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2022 Hội trường huyện
14:30-17:00 Agribank tổ chức Chương trình tặng tủ sách, thiết bị học tập theo chương trình an sinh giáo dục “Thêm con chữ, bớt đói nghèo” tại trường THCS Nhân Chính Trường THCS Nhân Chính
Thứ 5
29/09/2022
07:00-17:00 Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát quý III tại xã Văn Lý
14:00-17:00 Hội nghị lãnh đạo UBND huyện làm việc với lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh liên quan việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn đổi và sau đo mới. Phòng họp 302
16:00-17:00 Công bố Quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH đối với đồng chí Nguyễn Tiến Bình - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện
Thứ 6
30/09/2022
07:00-17:00 Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát quý III tại thị trấn Vĩnh Trụ.
07:00-17:00 Tổ chức bồi dưỡng Lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội cho báo cáo viên, cán bộ Hội phụ nữ (lớp 2) năm 2022. xã Nhân Khang
07:30-17:00 Tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên Khách sạn Hải Đăng - Phủ Lý
19:00-20:00 Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hà Nam lần thứ 6 năm 2022.
Thứ 7
01/10/2022
...
Chủ nhật
02/10/2022
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...