Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của ubnd huyện

Tuần 25 : Từ ngày 14/06/2021 đến ngày 20/06/2021

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:00-11:00 Ban Chỉ huy Quân sự huyện sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021. Đ/c Thăng
14:00-17:00 Hội nghị Thường trực Huyện ủy nghe báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Phụ nữ huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. TTHU
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:00 Kỳ họp thứ Nhất HĐND xã Đức Lý nhiệm kỳ 2021 - 2026.
07:30-11:00 Kỳ họp thứ Nhất HĐND 02 xã: Nguyên Lý, Chân Lý nhiệm kỳ 2021 - 2026
08:00-11:00 Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Nam tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
14:00-17:00 Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ Nhất HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Đ/c Hạnh Phòng họp 302
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
14:00-17:00 Giao ban Thường trực Huyện ủy.
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
14/06/2021
07:00-11:00 Ban Chỉ huy Quân sự huyện sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021. Đ/c Thăng
14:00-17:00 Hội nghị Thường trực Huyện ủy nghe báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Phụ nữ huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. TTHU
Thứ 3
15/06/2021
07:30-11:00 Kỳ họp thứ Nhất HĐND xã Đức Lý nhiệm kỳ 2021 - 2026.
07:30-11:00 Kỳ họp thứ Nhất HĐND 02 xã: Nguyên Lý, Chân Lý nhiệm kỳ 2021 - 2026
08:00-11:00 Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Nam tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
14:00-17:00 Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ Nhất HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Đ/c Hạnh Phòng họp 302
Thứ 4
16/06/2021
...
Thứ 5
17/06/2021
...
Thứ 6
18/06/2021
14:00-17:00 Giao ban Thường trực Huyện ủy.
Thứ 7
19/06/2021
...
Chủ nhật
20/06/2021
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...