Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách thủ tục Hành chính

Danh sách thủ tục hành chính  
thủ tục hành chính
STTTên Thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan giải quyết
1 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Công an Cấp huyện
2 Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Công an Cấp huyện
3 Đăng ký, cấp biển số xe Công an Cấp huyện
4 Đăng ký xe đối với xe mô tô điện, xe máy điện Công an Cấp huyện
5 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe bị mất Công an Cấp huyện
6 Đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe Công an Cấp huyện
7 Cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe, biển số xe cho chủ xe Công an Cấp huyện
8 Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh Công an Cấp huyện
9 Đăng ký sang tên, di chuyển xe đi tỉnh khác Công an Cấp huyện
10 Đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh khác chuyển đến Công an Cấp huyện
11 Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Công an Cấp huyện
12 Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Công an Cấp huyện
13 Đổi thẻ căn cước công dân Công an Cấp huyện
14 Cấp lại thẻ căn cước Công dân Công an Cấp huyện
15 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân Công an Cấp huyện
16 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Công an Cấp huyện
17 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) Công an Cấp huyện
18 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) Công an Cấp huyện
19 Đăng ký hộ kinh doanh Kế hoạch - Đầu tư Cấp huyện
20 Thay đổi nội dung Đăng ký hộ kinh doanh Kế hoạch - Đầu tư Cấp huyện
21 Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh Kế hoạch - Đầu tư Cấp huyện
22 Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh Kế hoạch - Đầu tư Cấp huyện
23 Đăng ký thành lập Hợp tác xã Kế hoạch - Đầu tư Cấp huyện
24 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Kế hoạch - Đầu tư Cấp huyện
25 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã Kế hoạch - Đầu tư Cấp huyện
26 Đăng ký khi hợp tác xã chia Kế hoạch - Đầu tư Cấp huyện
27 Đăng ký khi hợp tác xã tách Kế hoạch - Đầu tư Cấp huyện
28 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Kế hoạch - Đầu tư Cấp huyện
29 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Kế hoạch - Đầu tư Cấp huyện
30 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) Kế hoạch - Đầu tư Cấp huyện
>>>|
Previous Page 1-30 Next Page