Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách thủ tục Hành chính

Danh sách thủ tục hành chính  
thủ tục hành chính
STTTên Thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan giải quyết
1 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Công an Cấp huyện
2 Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Công an Cấp huyện
3 Đăng ký, cấp biển số xe Công an Cấp huyện
4 Đăng ký xe đối với xe mô tô điện, xe máy điện Công an Cấp huyện
5 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe bị mất Công an Cấp huyện
6 Đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe Công an Cấp huyện
7 Cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe, biển số xe cho chủ xe Công an Cấp huyện
8 Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh Công an Cấp huyện
9 Đăng ký sang tên, di chuyển xe đi tỉnh khác Công an Cấp huyện
10 Đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh khác chuyển đến Công an Cấp huyện
11 Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Công an Cấp huyện
12 Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Công an Cấp huyện
13 Đổi thẻ căn cước công dân Công an Cấp huyện
14 Cấp lại thẻ căn cước Công dân Công an Cấp huyện
15 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân Công an Cấp huyện
16 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Công an Cấp huyện
17 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) Công an Cấp huyện
18 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) Công an Cấp huyện
19 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Giao thông vận tải Cấp huyện
20 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Giao thông vận tải Cấp huyện
21 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Giao thông vận tải Cấp huyện
22 Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội. Lao động - Thương binh và Xã hội Cấp huyện
23 Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội Lao động - Thương binh và Xã hội Cấp huyện
24 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lao động - Thương binh và Xã hội Cấp huyện
25 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lao động - Thương binh và Xã hội Cấp huyện
26 Hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) Lao động - Thương binh và Xã hội Cấp huyện
27 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bi thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Lao động - Thương binh và Xã hội Cấp huyện
28 Thực hiện trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật Lao động - Thương binh và Xã hội Cấp huyện
29 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Lao động - Thương binh và Xã hội Cấp huyện
30 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện Lao động - Thương binh và Xã hội Cấp huyện
>>>|
Previous Page 1-30 Next Page