Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách thủ tục Hành chính

Danh sách thủ tục hành chính  
thủ tục hành chính
STTTên Thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan giải quyết
1 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công an Công an Cấp huyện
2 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Công an Cấp huyện
3 Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Công an Cấp huyện
4 Đăng ký, cấp biển số xe Công an Cấp huyện
5 Đăng ký xe đối với xe mô tô điện, xe máy điện Công an Cấp huyện
6 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe bị mất Công an Cấp huyện
7 Đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe Công an Cấp huyện
8 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số Công an Cấp huyện
9 Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh Công an Cấp huyện
10 Sang tên, di chuyển mô tô, xe gắn máy đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Công an Cấp huyện
11 Đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh khác chuyển đến Công an Cấp huyện
12 Cấp giấy chuyển hộ khẩu Công an Cấp huyện
13 Xóa đăng ký thường trú Công an Cấp huyện
14 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú Công an Cấp huyện
15 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Công an Cấp huyện
16 Cấp đổi, cấp lại sổ hộ khẩu Công an Cấp huyện
17 Tách sổ hộ khẩu Công an Cấp huyện
18 Đăng ký thường trú Công an Cấp huyện
19 Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Công an Cấp huyện
20 Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Công an Cấp huyện
21 Đổi thẻ căn cước công dân Công an Cấp huyện
22 Cấp lại thẻ căn cước Công dân Công an Cấp huyện
23 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân Công an Cấp huyện
24 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Công an Cấp huyện
25 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) Công an Cấp huyện
26 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) Công an Cấp huyện
27 Thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện Kế hoạch-Đầu tư Cấp huyện
28 Đăng ký hộ kinh doanh Kế hoạch-Đầu tư Cấp huyện
29 Thay đổi nội dung Đăng ký hộ kinh doanh Kế hoạch-Đầu tư Cấp huyện
30 Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh Kế hoạch-Đầu tư Cấp huyện
>>>|
Previous Page 1-30 Next Page