Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách Góp ý văn bản dự thảo

Danh sách Góp ý văn bản dự thảo  
Không có dữ liệu.
#Tên văn bản dự thảoXem chi tiếtTải văn bảnXem các góp ýNgày hết hạn góp ý
1 Dự thảo về quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

15/05/2021
2 Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu cho xã Nhân Bình năm 2020

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

27/03/2021
3 Dự thảo báo cáo huyện Nông thôn mới

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

14/01/2020
4 Tờ trình Vềviệc phê duyệt Đềán sắp xếp, tổchức lại hệthống cơ sởgiáo dục nghềnghiệp đến năm 2030

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

15/09/2019
5 Góp ý văn bản dự thảo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới xã Nhân Hưng, Hòa Hậu năm 2019

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

16/07/2019
6 Góp ý văn bản dự thảo báo cáo thẩm định, chấm điểm tiêu chí xã Đức Lý, Nhân Thịnh, Phú Phúc về đích Nông thôn mới năm 2019

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

14/06/2019
7 Góp ý dự thảo

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

11/04/2019
8 Góp ý văn bản dự thảo báo cáo thẩm định, chấm điểm tiêu chí các xã về đích Nông thôn mới năm 2018

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

12/11/2018
9 Góp ý Dự thảo quyết định ban hành bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng ứng dụng CNTT

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

19/06/2018
10 Góp ý dự thảo Kế hoạch hõ trợ bao bì in nhán mác và in tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm nôn nghiệp sạch

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

08/06/2018
11 Báo cáo thẩm định NTM xã Đức Lý

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

19/01/2018