Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách Góp ý văn bản dự thảo

Danh sách Góp ý văn bản dự thảo  
Không có dữ liệu.
#Tên văn bản dự thảoXem chi tiếtTải văn bảnXem các góp ýNgày hết hạn góp ý
1 Báo cáo thẩm tra xã Công Lý đạt chuẩn NTM

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

26/11/2023
2 Báo cáo thẩm tra xã Nguyên Lý đạt chuẩn NTM

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

26/11/2023
3 Báo cáo thẩm tra xã Tiến Thắng đạt chuẩn NTM

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

26/11/2023
4 Dự thảo Báo cáo Kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 đối với xã Chính Lý

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

14/04/2023
5 Dự thảo Báo cáo Kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 đối với xã Trần Hưng Đạo

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

14/04/2023
6 XIN Ý KIẾN NHÂN DÂN ĐỐI VỚI DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

15/03/2023
7 Về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

20/11/2022
8 Đăng ký công trình, dự án phục vụ lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Lý Nhân

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

21/08/2022
9 Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu cho xã Đức Lý năm 2021

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

28/10/2021
10 Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu cho xã Hợp Lý năm 2021

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

28/10/2021
11 Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu cho xã Nhân Chính năm 2021

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

28/10/2021
12 Dự thảo về quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

15/05/2021
13 Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu cho xã Nhân Bình năm 2020

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

27/03/2021
14 Dự thảo báo cáo huyện Nông thôn mới

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

14/01/2020
15 Tờ trình Vềviệc phê duyệt Đềán sắp xếp, tổchức lại hệthống cơ sởgiáo dục nghềnghiệp đến năm 2030

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

15/09/2019
16 Góp ý văn bản dự thảo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới xã Nhân Hưng, Hòa Hậu năm 2019

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

16/07/2019
17 Góp ý văn bản dự thảo báo cáo thẩm định, chấm điểm tiêu chí xã Đức Lý, Nhân Thịnh, Phú Phúc về đích Nông thôn mới năm 2019

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

14/06/2019
18 Góp ý dự thảo

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

11/04/2019
19 Góp ý văn bản dự thảo báo cáo thẩm định, chấm điểm tiêu chí các xã về đích Nông thôn mới năm 2018

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

12/11/2018
20 Góp ý Dự thảo quyết định ban hành bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng ứng dụng CNTT

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

19/06/2018
21 Góp ý dự thảo Kế hoạch hõ trợ bao bì in nhán mác và in tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm nôn nghiệp sạch

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

08/06/2018
22 Báo cáo thẩm định NTM xã Đức Lý

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

19/01/2018