Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi hội nông dân Thôn 6 xã Hòa Hậu ra mắt con đường nông dân tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp năm 2020

Tin tức, sự kiện  
Chi hội nông dân Thôn 6 xã Hòa Hậu ra mắt con đường nông dân tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp năm 2020
Chi hội nông dân Thôn 6 xã Hòa Hậu có 249 hội viên nông dân. Cán bộ và hội viên nông dân và nhân dân trong thôn luôn gương mẫu và phát huy tinh thần đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới và xây dựng thôn văn hóa. Ý thức của cán bộ, hội viên nông dân, nhân dân thôn 6 tự quản tốt con đường sáng - xanh - sạch đẹp đã làm cho an ninh chính trị thôn xóm được ổn định, những nếp sống văn hóa được phát huy, đảm bảo về môi trường trong tiêu chí 17 về Xây dựng nông thôn mới.

Chi hội nông dân Thôn 6 xã Hòa Hậu có 249 hội viên nông dân. Cán bộ và hội viên nông dân và nhân dân trong thôn luôn gương mẫu và phát huy tinh thần đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới và xây dựng thôn văn hóa.  

Với tinh thần đó ngày 07/09/2020 chi hội thôn 6 tổ chức ra mắt và treo biển Con đường nông dân tự quản tự quản sáng- xanh- sạch- đẹp với chiều dài 2 km; đoạn đường có nhiều bóng thắp sáng đảm bảo thuận lợi cho việc người dân đi lại về ban đêm, chi hội có tổ phụ trách đường điện thắp sáng, tổ phụ trách thu gom rác thải, và  hội viên nông dân, nhân dân trách nhiệm cao tự quản con đường. Hàng tháng mỗi hộ gia đình đóng góp đường điện thắp sáng: 10.000đ/hộ; thu gom rác thải: 3000đ/khẩu. Hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng các hộ luôn có ý thức quét dọn và vệ sinh con đường tự quản. Chi Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền và vận động các hộ tự phân loại và thu gom rác thải tại hộ gia đình. Tính chung mỗi tháng thu gom 18m3  rác thải: trong đó các gia đình hội viên nông dân phân loại và xử lý 10m3, tổ thu gom được đưa ra bể trung chuyển của xã 18m3. Đồng thời chi hội thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân nhắc nhở nhau bảo vệ môi trường, con đường, đảm bảo sáng – xanh – sạch đẹp. 

 Ý thức của cán bộ, hội viên nông dân, nhân dân thôn 6 tự quản tốt con đường sáng - xanh - sạch đẹp đã làm cho an ninh chính trị thôn xóm được ổn định, những nếp sống văn hóa được phát huy, đảm bảo về môi trường trong tiêu chí 17 về Xây dựng nông thôn mới.