Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Chuyển đổi số  
09/10/2022
Ngày 09/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1516/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
02/08/2022
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 1796/KH-UBND ngày 15/7/2022 về việc triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Hà Nam.