Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Chuyển đổi số  
16/10/2023
Tại lễ phát động, đoàn viên thanh niên cả nước đã cùng tham gia gửi thông điệp, cam kết ứng xử văn minh trên mạng xã hội thông qua ứng dụng công nghệ Chatbot AI với 4 quy tắc ứng xử nòng cốt gồm “Tuân thủ; Lành mạnh; An toàn; Trách nhiệm”.
16/10/2023
Với mục tiêu đưa dạy và học trên môi trường số trở thành hoạt động hàng ngày đối với mỗi nhà giáo, mỗi người học, nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đã phối hợp, chỉ đạo các trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số ở tất cả các cấp học.
13/05/2023
Việc thực hiện Đề án 06/QĐ-TTg về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06) trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã đạt được những kết quả tích cực. Không chỉ nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức, chính quyền, nhân dân, Đề án 06 đã góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp và công tác cải cách hành chính phục vụ nhân dân, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
29/04/2023
UBND tỉnh Hà Nam và Tập đoàn FPT đã ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chuyển đổi số đến năm 2025, hướng đến mục tiêu tạo đột phá cho nền kinh tế.
28/03/2023
Để thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, Công an tỉnh Hà Nam đã có nhiều biện pháp, cách làm sáng tạo, thiết thực nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tiếp cận việc chuyển đổi số, đồng thời gương mẫu đi đầu trong thực hiện chuyển đổi số cùng cộng đồng
12
Previous Page 1-15 Next Page