Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Tín dụng chính sách xã hội  
16/11/2023
Thực hiện Nghị quyết số 181/NQ-CP ngày 02/11/2023 về việc điều chỉnh nhiệm vụ chi thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022. Phòng giao dịch (PGD) NHCSXH huyện Lý Nhân được giao bổ sung 37 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương triển khai chương trình tín dụng cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.
06/11/2023
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 181/NQ-CP về việc điều chỉnh nhiệm vụ chi thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP.
06/11/2023
Thời gian qua, Công đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) đóng vai trò rất quan trọng trong việc phối hợp với chuyên môn vận động cán bộ, viên chức và người lao động hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện.
03/11/2023
Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về việc người chấp hành xong án phạt tù, hoàn lương sẽ được vay vốn tín dụng chính sách từ Ngân hàng Chính sách xã hội, có hiệu lực được gần 1 tháng. Qua một thời gian triển khai, trên cả nước có hơn 2000 hồ sơ đang chờ vay vốn, trong đó hàng chục trường hợp đã được cấp vốn thành công. Đây là một Quyết định đầy tính nhân văn, ý nghĩa khi được xem là cánh cửa để mở ra một cuộc đời mới cho những người từng lầm đường lạc lối, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng, xóa bỏ mặc cảm, xây dựng kinh tế, làm lại cuộc đời.
31/08/2023
Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Nhân Mỹ thực hiện tốt việc phối hợp giải ngân các nguồn vốn từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên. Các chương trình vay vốn chính sách xã hội được phát huy có hiệu quả tạo điều kiện và hỗ trợ các hộ nông dân có được nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất, tạo công ăn việc làm; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn được tham gia học tập tốt hơn. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên, góp phần phát tiển kinh tế địa phương.
30/08/2023
Hội Cựu chiến binh huyện Lý Nhân hiện có trên 10.409 hội viên sinh hoạt tại 147 chi hội trong toàn huyện. Thực hiện chương trình ký kết với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lý Nhân, ngay từ đầu năm Ban thường vụ Hội Cựu chiến binh huyện đã chỉ đạo các cơ sở Hội xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát nguồn vốn ủy thác đến từng tổ TKVV và các hộ vay vốn.
17/08/2023
Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Tín dụng chính sách xã hội với vấn đề thực hiện và bảo đảm an sinh xã hội”
11/08/2023
Thực hiện Kế hoạch đào tạo cán bộ kiêm nhiệm, phối hợp thực hiện tín dụng chính sách năm 2023 của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Lý Nhân. Sáng ngày 09/8/2023 tại trụ sở NHCSXH huyện, tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách cho các đồng chí Trưởng Ban giảm nghèo cấp xã.
123
Previous Page 1-15 Next Page