Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
123456789
Previous Page 1-15 Next Page
05/02/2024
“Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả 4 Chương trình tín dụng chính sách cho vay ưu đãi thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế. Đến nay việc giải ngân đã đạt 100% kế hoạch đề ra, nguồn vốn vay được sử dụng đúng quy định, hỗ trợ tích cực cho các đối tượng theo quy định, qua đó phát huy về kinh tế - xã hội, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động”