Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Cựu chiến binh xã Nhân Mỹ phát huy tốt hiệu quả nguồn vốn uỷ thác từ ngân hàng CSXH

Tin tức, sự kiện  
Hội Cựu chiến binh xã Nhân Mỹ phát huy tốt hiệu quả nguồn vốn uỷ thác từ ngân hàng CSXH

          Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Nhân Mỹ đã tổ chức thực hiện tốt công tác ủy thác cho vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) huyện Lý Nhân. Công tác vay vốn NHCSXH đã tạo cho các hội viên CCB có điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

          Là một trong 4 tổ chức hội, đoàn thể làm công tác uỷ thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, Hội CCB xã Nhân Mỹ đã xây dựng Kế hoạch, xác định việc vay vốn và sử dụng vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ muốn đạt kết quả cao thì đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngân hàng, hộ gia đình và các phân hội, chi hội cơ sở; đồng thời, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên nhằm phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ" không cam chịu đói nghèo. gd nguyen thi suu.jpg

(Xưởng may của Hộ gia đình chị Nguyễn Thị Sửu là vợ hội viên CCB thuộc chi hội CCB thôn Mỹ Đà, xã Nhân Mỹ, Vay vốn từ nguồn vốn theo chương trình hỗ trợ “Giải quyết việc làm" của NHCSXH huyện Lý Nhân vào tháng 11 năm 2023)

Đến hết tháng 4/2024 tổng dư nợ ủy thác vốn vay NHCSXH của Hội CCB xã Nhân Mỹ đạt 3.366,5 triệu đồng (tăng dư nợ so với cùng kỳ năm trước trên 870 triệu đồng), với 66 hộ vay vốn đang còn dư nợ. Trên cơ sở nội dung ủy thác, Hội CCB xã đã chủ động phối hợp với NHCSXH huyện triển khai có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn; chỉ đạo các cấp Hội cơ sở phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền Thôn xóm, tổ chức vào các buổi sinh hoạt hội họp lồng ghép thông báo, phổ biến kịp thời chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đối với hội viên; hướng dẫn và giám sát quá trình vay vốn từ khâu bình xét công khai các hộ thuộc đối tượng, có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn, kiểm tra sử dụng vốn định kỳ nhằm phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những tồn tại hạn chế, từng bước nâng cao chất lượng quản lý vốn.                                          

Hội cũng thường xuyên phối hợp với NHCSXH huyện và chính quyền địa phương xác nhận, đề nghị xử lý nợ của người vay bị rủi ro do nguyên nhân khách quan khi có phát sinh, xử lý trường hợp nợ quá hạn, lãi tồn đọng, qua đó đến nay 

 Hội CCB xã không có nợ quá hạn, lãi tồn đọng. Trong năm 2024, Hội CCB xã đã xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra tại 2 tổ TK&VV do Hội quản lý. Tháng 4 năm 2024 vừa qua Hội CCB xã đã trực tiếp kiểm tra đến các hộ vay tại 2 tổ TK&VV với 66 hộ vay vốn, các hộ vay vốn được kiểm tra đều sử dụng vốn đúng mục đích, tạo thu nhập và cải thiện đời sống, 100% các Tổ trưởng vay vốn nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác quản lý vốn vay. Hội CCB xã Nhân Mỹ cũng đã phối hợp cùng NHCSXH huyện trong công tác xử lý nợ, rà soát, đánh giá lại toàn bộ nội dung công đoạn ủy thác để có giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác. Thông qua các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế, đặc biệt là vay vốn xóa đói, giảm nghèo đã giúp hội viên Hội CCB gắn bó với Hội và tích cực tham gia các phong trào ở địa phương.                                             Thời gian tới, Hội CCB xã Nhân Mỹ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với NHCSXH huyện; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm dành nguồn vốn ngân sách để chuyển sang NHCSXH nhằm bổ sung nguồn vốn cho vay; thường xuyên phối hợp kiểm tra, tự kiểm tra giám sát hoạt động của Hội, tổ tiết kiệm và vay vốn, đôn đốc, thu hồi nợ đến hạn (không để nợ quá hạn), lãi tồn đọng, lập hồ sơ xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan của người vay vốn nếu có phát sinh; phối hợp với NHCSXH huyện rà soát, đánh giá lại toàn bộ nội dung công đoạn ủy thác để có giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác. Phối hợp với các cơ quan chức năng lồng ghép các chương trình khuyến nông, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, giúp hộ vay vốn NHCSXH đặc biệt là Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo sử dụng vốn vay đúng mục đích, nâng cao thu nhập, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trả nợ theo các kỳ hạn đã thỏa thuận với NHCSXH.

Có thể nói, công cuộc giảm nghèo đang có những bước tiến vững chắc, tổ chức Hội CCB với mạng lưới rộng khắp đã và đang tiếp tục chung tay nâng cao cuộc sống hội viên CCB. Trong đó, tiêu biểu là nhận ủy thác nguồn vốn chính sách, tổ chức cho hội viên vay vốn, đầu tư vào sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình. Qua đó, Hội CCB xã Nhân Mỹ đang góp phần chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo trên địa bàn xã; góp phần xây dựng xã Nhân Mỹ đạt chuẩn xã về đích nông thôn mới nâng cao năm 2024.