Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lý Nhân tổng kết công tác ủy thác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm...

Tin tức, sự kiện  
Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lý Nhân tổng kết công tác ủy thác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
Chiều ngày 13/01/2021, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Lý Nhân tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động ủy thác năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đ/c Lê Thanh Quân, Phó Giám đốc NHCSXH huyện chủ trì hội nghị; dự hội nghị có các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ phụ trách của Hội đoàn thể nhận ủy thác huyện, cán bộ NHCSXH huyện.

Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19 đến kinh tế- xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn huyện. Song tập thể lãnh đạo Phòng Giao dịch NHCSXH huyện đã tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của Ban Đại diện HĐQT huyện, NHCSXH cấp trên và cấp ủy chính quyền địa phương các cấp, sự phối hợp có hiệu quả của các ban ngành và các đơn vị nhận ủy thác nên hoạt động của NHCSXH huyện đạt những kết quả tích cực.

hN nhcsxh.jpg

Hội nghị giao ban tổng kết công tác ủy thác năm 2020

Đã làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện tốt Chỉ thị số 40- CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội;

Tham mưu Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2020 cho UBND các xã, thị trấn; tổ chức giải ngân chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện đảm bảo công khai, dân chủ, đúng đối tượng;

Thực hiện tốt công tác tham mưu xây dựng, triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban đại diện, thành viên Ban đại diện, kế hoạch kiểm tra nội bộ;

Phối hợp các đơn vị nhận ủy thác thực hiện tốt công tác tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi, các quy định của NHCSXH, quản lý chặt chẽ vốn tín dụng chính sách ngay từ khâu bình xét cho vay, kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay, đôn đốc trả nợ đúng cam kết.

Công tác đào tạo tập huấn nghiệp vụ được chú trọng, duy trì thường xuyên, vì vậy chất lượng hoạt động ủy thác, ủy nhiệm ngày càng được củng cố, nâng cao. Tổng số tổ Tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn là 290 tổ, công tác sinh hoạt tổ được các đơn vị duy trì nề nếp.

Tổng nguồn vốn đến 31/12/2020 là 434.800 triệu đồng, tăng so với đầu năm 19.746 triệu đồng, đạt 95,64% kế hoạch tăng trưởng. Trong đó: Nguồn vốn cân đối từ Trung ương: 425.325 triệu đồng, tăng so với đầu năm 18.139 triệu đồng, đạt 98,27% kế hoạch tăng trưởng; Nguồn vốn địa phương: 9.475 triệu đồng, tăng so với đầu năm 1.607 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch. Tổng dư nợ 434.186 triệu đồng, tăng 19.745 triệu đồng so với đầu năm, hoàn thành 99,92% kế hoạch tăng trưởng dư nợ. Trong đó dư nợ ủy thác chiếm 99,79%. Tỷ lệ nợ quá hạn 0,17%, giảm so với đầu năm 0,01%.

Vốn tín dụng chính sách ủy thác qua các tổ chức chính trị- xã hội được quản lý chặt chẽ, phát huy tốt hiệu quả, đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hàng nghìn hộ nghèo và các gia đình chính sách khác để đầu tư phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh những kết quả đáng khích lệ đã đạt được trong năm 2020, hội nghị đã chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục trong công tác ủy thác, ủy nhiệm như: Chất lượng công tác kiểm tra giám sát hoạt động ủy thác, hoạt động của Tổ TK&VV, giám sát sử dụng vốn vay của một số đơn vị chưa cao, chưa chặt chẽ; hộ vay sử dụng vốn sai mục đích, kém hiệu quả, nợ quá hạn còn ở mức cao…

Để tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, ủy nhiệm. Năm 2021, NHCSXH huyện cùng các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư, Quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, hoàn thành 100% kế hoạch huy động vốn ủy thcs địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền huy động vốn từ cộng đồng dân cư; thực hiện tốt công tác thu hồi nợ, giảm tỷ lệ nợ quá hạn; củng cố chất lượng hoạt động của các điểm giao dịch xã, nâng cao chất lượng phục vụ, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ Ngân hàng, cán bộ hội nhận ủy thác các cấp, ban quản lý tổ TK&VV.

Năm 2021, mục tiêu của NHCSXH Lý Nhân phấn đấu 100% hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn được vay vốn ưu đãi, tăng trưởng dư nợ đạt từ 5,0% trở lên; duy trì ổn định và nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, chất lượng tín dụng.