Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2023

Thông báo  
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2023
Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thông báo tuyển dụng lao động cho Trung tâm Công nghệ thông tin và Sở giao dịch NHCSXH, như sau:
1. Số lượng, vị trí lao động tuyển dụng:
1.1. Tại Trung tâm Công nghệ thông tin: 09 lao động, trong đó:
- Vị trí Phát triển phần mềm ứng dụng: 04 lao động.
- Vị trí Quản trị hệ thống: 01 lao động.
- Vị trí Vận hành ứng dụng: 03 lao động.
- Vị trí An ninh thông tin: 01 lao động.
1.2. Tại Sở giao dịch: 05 lao động làm chuyên môn nghiệp vụ.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn
2.1. Điều kiện chung
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú hợp pháp tại Việt Nam.
- Về độ tuổi (tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi):
+ Tại Trung tâm Công nghệ thông tin: Không quá 30 tuổi đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp Đại học hệ Chính quy đúng chuyên ngành nêu tại điểm 2.2 hoặc không quá 35 tuổi đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp Đại học hệ Chính quy loại Khá trở lên hoặc Thạc sĩ đúng chuyên ngành nêu tại tại điểm 2.2, có kinh nghiệm công tác.
+ Tại Sở giao dịch: Không quá 30 tuổi đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp Đại học hệ Chính quy loại Khá trở lên đúng chuyên ngành nêu tại điểm 2.2 hoặc không quá 35 tuổi đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp Đại học hệ Chính quy loại Giỏi hoặc Thạc sĩ đúng chuyên ngành nêu tại tại điểm 2.2, có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực ngân hàng.
- Có đơn đăng ký dự thi, có lý lịch rõ ràng được chính quyền địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đang công tác xác nhận.
- Có đủ sức khoẻ để đảm nhận công việc.
- Không thuộc một trong các trường hợp sau: Bị mất năng lực hành vi dân sự, không làm chủ hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự; có tiền án, tiền sự hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, giáo dục; bị sa thải hoặc đang trong thời gian thi hành kỷ luật tại các đơn vị, tổ chức khác.
2.2. Điều kiện về trình độ:
a) Thí sinh thi tuyển vào Trung tâm Công nghệ thông tin:
- Có bằng tốt nghiệp Đại học hệ Chính quy chuyên ngành thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin, Tin học, An ninh thông tin.
- Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ tương đương hoặc bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT) hoặc chứng chỉ tiếng Anh trình độ B trở lên (Trừ trường hợp có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ theo quy định). Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh kỹ thuật chuyên ngành.
- Về yêu cầu công việc chính phải làm:
+ Vị trí Phát triển phần mềm ứng dụng, quản trị hệ thống, vận hành ứng dụng:
    Phân tích thiết kế, phát triển và kiểm thử phần mềm.
    Quản trị phần mềm lớp giữa, cơ sở dữ liệu và dữ liệu.
    Tham gia vận hành, hỗ trợ vận hành hệ thống phần mềm.
+ Vị trí An ninh thông tin
    Vận hành, giám sát hệ thống an ninh an toàn bảo mật.
    Xây dựng và thực thi các chính sách an ninh thông tin.
b) Thí sinh thi tuyển vào Sở giao dịch:
- Có bằng tốt nghiệp Đại học hệ Chính quy, loại Khá trở lên trường: Học viện Ngân hàng, Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh hoặc có bằng tốt nghiệp Đại học hệ Chính quy, loại Khá trở lên chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Tài chính - Tiền tệ - Tín dụng, Kế toán, Kiểm toán thuộc các Trường đại học khác.
- Có chứng chỉ tiếng Anh từ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014) hoặc tương đương trở lên và chứng chỉ Tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT) hoặc tương đương trở lên (Trừ trường hợp có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học theo quy định).
1.3. Tiêu chuẩn về chiều cao: Nam cao 163cm trở lên, Nữ cao 155cm trở lên.
3. Hồ sơ đăng ký dự thi
- Đơn đăng ký dự thi (viết tay) theo Mẫu 01/TDLĐ đính kèm.
- Sơ yếu lý lịch tự thuật (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi).
- Bản sao giấy khai sinh, chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân.
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm kết quả học tập. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt. Khi nộp hồ sơ yêu cầu mang bản chính văn bằng, chứng chỉ để đối chiếu.
- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp (không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi).
- Các giấy chứng nhận khác có liên quan đến quan hệ lao động như: Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, thôi việc hoặc giấy xác nhận thời gian và quá trình công tác mà người tham gia dự thi đã làm trước đó… (nếu có).
- 02 ảnh thẻ cỡ 4×6 chụp không quá 06 tháng (ghi rõ họ tên, ngày sinh) và 02 phong bì (có dán tem và ghi đầy đủ thông tin về họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người nhận).
4. Hình thức, nội dung thi tuyển:
- Hình thức thi tuyển: Thí sinh dự thi phải trải qua 02 vòng thi (phỏng vấn và thi viết).
- Nội dung thi viết:
+ Thí sinh thi tuyển vào TTCNTT: Thi viết phần kiến thức về công nghệ thông tin, tin học, điện tử viễn thông được đào tạo trong Trường đại học.
+ Thí sinh thi tuyển vào Sở giao dịch: Thi viết phần kiến thức về Kế toán ngân hàng và Tín dụng ngân hàng được đào tạo trong Trường đại học.
5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ
- Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính (từ ngày 10/4/2023 đến hết ngày 14/4/2023).
- Địa điểm nhận hồ sơ: Trụ sở chính NHCSXH, số 169 phố Linh Đường, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
+ Thí sinh dự thi vào TTCNTT: Nộp hồ sơ tại Phòng Tổng hợp TTCNTT. Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà 3 Tầng Trụ sở chính NHCSXH (điện thoại: 02436417197).
+ Thí sinh dự thi vào Sở giao dịch: Nộp hồ sơ tại Phòng Hành chính-Nhân sự Sở giao dịch. Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà 11 Tầng Trụ sở chính NHCSXH (điện thoại: 02436417240).
6. Thời gian, địa điểm tổ chức thi
Thông tin về thời gian, địa điểm tổ chức thi: NHCSXH có thông báo sau.
Trân trọng thông báo!


Mẫu 01/TDLĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
———-o0o———
…..…, ngày … tháng … năm 2023
 
ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI
(Viết tay)
      
                                           Kính gửi: Hội đồng tuyển dụng lao động NHCSXH.

   

- Tên tôi là:                                                     

- Nam, Nữ:

- Sinh ngày:

- Quê quán:

- Hộ khẩu thường trú:

- Chỗ ở hiện nay:                                       

- Điện thoại liên lạc:                                        Email:

- Dân tộc:

- Trình độ chuyên môn (Đại học, Thạc sĩ,…):                    

            - Chuyên ngành đào tạo:                                            

            - Hình thức đào tạo:

- Trường đào tạo:

- Ngoại ngữ:                                              

- Tin học:

Sau khi nghiên cứu điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng lao động của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), tôi thấy bản thân tôi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi tuyển lao động của ngân hàng. Vì vậy, tôi làm đơn này xin đăng ký dự thi tuyển lao động vào làm …………………………………………….. (vị trí lao động tuyển dụng) tại ……………………………………………….. (đơn vị đăng ký dự thi) NHCSXH.

Nếu trúng tuyển, tôi xin cam kết làm việc lâu dài tại NHCSXH tối thiểu là 05 năm trở lên và chấp hành nghiêm túc sự phân công của tổ chức, quy định của Nhà nước và của NHCSXH./.

 

 Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)
 

 

 NHCSXH