Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND huyện Lý Nhân làm việc với xã Nhân Nghĩa về xây dựng NTM nâng cao năm 2024

Tin tức, sự kiện  
UBND huyện Lý Nhân làm việc với xã Nhân Nghĩa về xây dựng NTM nâng cao năm 2024
Chiều ngày 13/3/2024, UBND huyện Lý Nhân tổ chức Hội nghị làm việc với xã Nhân Nghĩa về tiến độ, kết quả triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Nhương - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị; cùng dự dự hội nghị có đồng chí Lê Đức Nhượng và đồng chí Đinh Công Tấn - Phó chủ tịch UBND huyện.

     Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND xã Nhân Nghĩa đã báo cáo kết quả rà soát, đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới đến hết năm 2023. Theo rà soát, kiểm tra, tự đánh giá, đến thời điểm này, xã Nhân Nghĩa đạt 14/19 tiêu chí, 52/57 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) và theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao, xã đạt 10/19 tiêu chí, 58/75 chỉ tiêu. Hiện xã còn 9 tiêu chí và 17 chỉ tiêu chưa đạt, chủ yếu ở một số lĩnh vực như: Giao thông, Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, Y tế, Văn hoá, Môi trường.
     Tại buổi làm việc, xã Nhân Nghĩa đã kiến nghị với lãnh đạo UBND huyện Lý Nhân quan tâm hỗ trợ kinh phí để xây dựng các công trình phúc lợi như: làm đường giao thông, xây dựng cơ sở vật chất trường học, văn hóa ...  Sau khi nghe địa phương báo cáo về kết quả xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao của xã, lãnh đạo UBND huyện Lý Nhân và các ngành chức năng của huyện cũng đã tham gia đóng góp các ý kiến, đề xuất cùng tháo gỡ những khó, khăn vướng mắc và đưa ra các giải pháp để xã hoàn thiện từng tiêu chí, chỉ tiêu của 19 tiêu chí và 75 chỉ tiêu của xã đạt nông thôn mới nâng cao.

 54 (1).png

Đồng chí Nguyễn Đức Nhương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Văn Vương

     Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, cũng như chỉ rõ thêm một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc, để xã hoàn thành xây dựng NTM nâng cao năm 2024. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Nhương - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, đề nghị địa phương phải rà soát lại tất cả các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt để đánh giá cụ thể, sát hơn; nêu rõ chỉ tiêu nào cần nguồn lực, chỉ tiêu nào cần nội lực và huy động xã hội hoá. Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình trọng tâm, trọng điểm; Cần quan tâm giải quyết đến các tiêu chí như: y tế, phát triển sản xuất; xây dựng các tuyến đường hoa, đường cây xanh; đảm bảo công tác vệ sinh môi trường. Đảm bảo tốt công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, phân công cụ thể cho từng cán bộ, công chức xã phụ trách từng lĩnh vực, từng hội, đoàn thể được giao thực hiện các chỉ tiêu; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để huy động nguồn lực xã hội hóa và nhân dân cùng tham gia hưởng ứng tích cực trong xây dựng NTM để xã đạt nông thôn mới nâng cao trong năm 2024./.