Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND huyện Lý Nhân tổ chức Hội nghị đối thoại với công dân thôn Hoàng Xuyên, thôn Thổ Ốc, xã Trần Hưng Đạo

Tin tức, sự kiện  
UBND huyện Lý Nhân tổ chức Hội nghị đối thoại với công dân thôn Hoàng Xuyên, thôn Thổ Ốc, xã Trần Hưng Đạo
Chiều ngày 11/8/2023 tại Hội trường UBND xã Trần Hưng Đạo, UBND huyện Lý Nhân tổ chức Hội nghị đối thoại làm rõ nội dung đơn của các công dân thôn Hoàng Xuyên, thôn Thổ Ốc, xã Trần Hưng Đạo về việc đề nghị được thay đổi vị trí tái định cư và đề nghị được áp dụng hệ số K đối với đơn giá thu hồi đất tương tự như Thành phố Hồ Chí Minh, khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối liên vùng tại huyện Lý Nhân. Đồng chí Đinh Công Tấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Chủ trì Hội nghị.

5 (1) (1).png

Toàn cảnh hội nghị đối thoại. 

Tại Hội nghị đối thoại, các hộ dân thôn Thổ Ốc đã đưa ra các ý kiến, kiến nghị bày tỏ tâm tư, nguyện vọng được tái định cư tại khu vực thôn Thổ Ốc vì đã sinh sống ở đây lâu năm. Đồng thời, các hộ dân thôn Hoàng Xuyên và thôn Thổ Ốc cũng mong muốn nâng mức hỗ trợ đền bù đất ở. Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị, thay mặt đoàn công tác của huyện đồng chí lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất của huyện đã giới thiệu về quy hoạch khu tái định cư mới và giải trình về quy định của Luật đất đai. Thông báo Công văn số 3148, ngày 09/8/2023 của UBND huyện về việc trả lời đơn của một số công dân thôn Hoàng Xuyên và thôn Thổ Ốc, xã Trần Hưng Đạo, huyện Lý Nhân.

Theo đó, đối với đề nghị được thay đổi vị trí tái định cư: Căn cứ Luật đất đai 2013 ngày 29/11/2013; Căn cứ Điều 16, Điều 32, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Căn cứ Quyết định số147/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ QL.1A giao với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình bằng nút giao Liêm Sơn đi qua huyện Bình Lục giao với QL.21A, QL.21B, đường nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Hà Nội - Ninh Bình; kết nối hai di tích Quốc gia đặc biệt là đền Trần Thương (tỉnh Hà Nam) và khu di tích lịch sử - văn hoá đền Trần (tỉnh Nam Định); Căn cứ Quyết định số175/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Lý Nhân.
Thực hiện quy trình thu hồi đất giải phóng mặt bằng dự án, UBND huyện đã thực hiện quy trình đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư phục vụ GPMB dự án được UBND tỉnh Hà Nam, các sở, ngành thẩm định; UBND huyện đã phê duyệt dự án. Vị trí Đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, UBND huyện đã thực hiện giải phóng mặt bằng  và đang thực hiện các bước để thi công đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư. Sau khi hoàn thiện, UBND huyện sẽ thực hiện việc giao đất tái định cư theo quy định của pháp luật. Do vậy, việc các công dân đề nghị UBND huyện nghiên cứu, xem xét thay đổi vị trí khu tái định cư là không có cơ sở thực hiện.
Đối với đề nghị được áp dụng hệ số k đối với đơn giá thu hồi đất tương tự như Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện: Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam số 38/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 về việc ban hành Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam; số 12/2020/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 về việc ban hành Quy định Bảng giá đất giai đoạn năm 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Căn cứ Điều 2 Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 06/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ việc quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm điều kiện về tài chính, nguồn nhân lực và điều kiện cần thiết khác của từng địa phương để thực hiện. Do vậy, việc quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh Hà Nam, nên việc các công dân đề nghị được áp dụng hệ số K đối với đơn giá thu hồi đất tương tự như Thành phố Hồ Chí Minh là không có cơ sở thực hiện.

 4 (4).png
Đồng chí Đinh Công Tấn - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị đối thoại. 

Tại Hội nghị đối thoại, Đồng chí Đinh Công Tấn - Phó Chủ tịch UBND huyện cũng đã trả lời một số ý kiến kiến nghị, thắc mắc của công dân thôn Hoàng Xuyên, thôn Thổ Ốc, xã Trần Hưng Đạo. Đồng thời, cũng mong muốn các hộ dân hai thôn đồng thuận với các chủ trương, phương án của Nhà nước và phối hợp thực hiện để công tác GPMB sớm được thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ./.