Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Góp ý văn bản dự thảo báo cáo thẩm định, chấm điểm tiêu chí xã Đức Lý, Nhân Thịnh, Phú Phúc về đích Nông thôn mới năm 2019
Ngày hết hạn 14/06/2019
Trích yếu nội dung
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.