Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán ngân sách địa phương từ năm 2017 trở về trước

Thông báo  
Công khai tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán ngân sách địa phương từ năm 2017 trở về trước
Xem chi tiết tại đây:BC 30 ngay 28.02.2019 cua UBND huyen.pdf