Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực đối với ông Trương Duy Xuất

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp  
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực đối với ông Trương Duy Xuất
Xem chi tiết tại đây:Trương Duy Xuất - Xuân Khê.doc