Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phân khu số 1 - Khu đô thị trung tâm hiện hữ...

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phân khu số 1 - Khu đô thị trung tâm hiện hữu cải tạo chỉnh trang, thuộc đô thị Hòa Hậu, huyện Lý Nhân (LN-PK06.23)
1. Tên nhiệm vụ: Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phân khu số 1 - Khu đô thị trung tâm hiện hữu cải tạo chỉnh trang, thuộc đô thị Hòa Hậu, huyện Lý Nhân (LN-PK06.23).
2. Chủ đầu tư: Sở Xây dựng. 
3. Địa điểm thực hiện: huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
4. Thời gian thực hiện dự án: không quá 09 tháng kể từ ngày phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và lựa chọn xong đơn vị tư vấn lập quy hoạch. 
5. Tổng kinh phí: 2.753,6 triệu đồng. 
Trong đó:
 - Giá trị phần công việc đã thực hiện: 154,6 triệu đồng.
- Giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 281,6 triệu đồng.
- Giá trị phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 2.317,4 triệu đồng. 
6. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
Quyết định phê duyệt: 11. QĐ PD KHLCNT lập QHPK PK1 ĐT Hoà Hậu.pdf