Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.01 (tuyến QL38B đi Cánh Diễm), địa phận xã Công Lý, huyện Lý Nhân.

Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.01 (tuyến QL38B đi Cánh Diễm), địa phận xã Công Lý, huyện Lý Nhân.
Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.01 (tuyến QL38B đi Cánh Diễm), địa phận xã Công Lý, huyện Lý Nhân.
Tình hình dự án: Đang triển khai
Loại dự án (Hình thức đầu tư):Cải tạo, nâng cấp
Mục tiêu: Đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, góp phần thúc đấy phát triển kinh tế khu vực , hoàn thiện mạng lưới giao thông của toàn huyện
Thời gian thực hiện:'2018-2019
Nguồn kinh phí:Ngân sách tỉnh hỗ trợ, NS huyện​